open menu

– Mer opptatt av EU enn av Nord-Norge

Regjeringen har nettopp varslet at de vil øke arbeidsgiveravgiften for mange selskaper i Nord-Norge. Det får stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til å reagere.

-Uten å ha sett på konsekvensene sender regjeringen en milliardregning til nordnorsk næringsliv. De er mer opptatt av å ha et godt forhold til EU enn fremtiden til nordnorsk næringsliv.

Det sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms, etter at regjeringen nettopp varslet at de vil øke arbeidsgiveravgiften for mange selskaper i Nord-Norge. Han krever en full redegjørelse fra regjeringen.

-Regjeringen må øyeblikkelig fortelle hvilke konsekvenser de nye reglene har for nordnorsk næringsliv. Hvor stor blir regningen til ulike bedrifter? Hvilke ringvirkninger får dette for andre sektorer, for eksempel alle de som er avhengig av transporttjenester, spør han.

Regjeringen foreslår nye regler for den differensierte arbeidsgiveravgifta. Dette er en ordning hvor bedrifter i distriktene har redusert arbeidsgiveravgift, blant annet for å kompensere for avstander til markedet.

De varslede endringene medfører at næringslivet i Nord-Norge får økt avgiftsnivå på opp mot 1 milliard kroner, i følge regjeringens egne beregninger.

-Dette er en dramatisk utgiftsøkning for nordnorsk næringsliv. Og all den tid vi ikke vet hvem som blir rammet og effektene av dette skaper dette stor usikkerhet i landsdelen, sier Fylkesnes.

SV-representanten mener at regjeringens forslag viser hvor passiv holdning regjeringen har til EU, og at det aktualiserer EØS-avtalen.

-Dette viser også hvor håpløs EØS-avtalen er. I de 20 årene som har gått siden den ble innført, med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, har det stadig vekk blitt vanskeligere å drive med en aktiv næringspolitikk. Ikke minst går dette ut over distriktene. Nå er det på tide å løfte denne debatten igjen.

Del dette