open menu

Farligste situasjon i Europa på svært lenge

– Norge må være utvetydig i sin kritikk av Russlands menneskerettighetsbrudd i Ukraina, det sier SVs utenrikspolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell. SV følger situasjonen i Ukraina nært.

Siden i høst har Solhjell og stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) engasjert seg for demokratibevegelsen i Ukraina. De har deltatt og talt på markeringer og debatter, hatt kontakt med menneskerettsorganisasjoner og ukrainere i Norge. Med denne bakgrunnen, og fordi støtte til menneskerettsarbeid alltid er viktig for SV, har de foreslått i Stortinget en delegasjon fra det norske Stortinget til Ukraina.

Samtidig tar de i en kronikk i VG onsdag  til orde for å prøve og forstå hvorfor situasjonen er som den er.

– Kvifor handlar Russland som dei gjer, kvifor skjer dette? Spørsmålet er viktig. Ikkje fordi vi skal unnskylde Russland, men fordi ei løysing må bygge på innsikt i korleis Russland ser situasjonen. Å forstå det fulle biletet er aldri farleg, berre viktig, skriver de i kronikken.

Foto: Åsmund Holien Moe Lisens: Kan benyttes fritt av SV og presse

Foto: Åsmund Holien Moe
Lisens: Kan benyttes fritt av SV og presse

Solhjell og Valen peker på behovet for dialog og politiske samtaler, enten innen FN eller en annen arena. De foreslår spesifikke tiltak som Norge kan gjøre. Vi kan delta i den økonomiske bistanden til Ukraina. Vi kan støtte oppbygging av rettsstat og demokrati. Omfattende korrupsjon og politiske koblinger til oligarkene er et hovedproblem for det ukrainske demokratiet, og for økonomien. Vi må pleie brei kontakt med landet, gjennom handel, investeringer og politiske besøk.

SV-leder Audun Lysbakken har skrevet om situasjonen i Ukraina på sin blogg:

– Det finnes ingen unnskyldning for det Russland har gjort. Å sende styrker over grensen til et annet land er uakseptabel bruk av makt, og et soleklart folkerettsbrudd. Det må fordømmes, og vi i SV slutter oss til kravet om at Vladimir Putin umiddelbart må trekke tilbake sine styrker fra ukrainsk jord, skriver Lysbakken.

SV vil fortsette å være en konsekvent kritiker av brudd på menneskerettighetene i Ukraina og vil fortsette å følge situasjonen nøye.

Del dette