open menu

Utsendelser av lengeværende asylbarn må stanses

Audun Lysbakken og Karin Andersen fremmet i dag forslag i Stortinget om at regjeringen umiddelbart må stanse utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk.

–  Alle saker som omhandler lengeværende asylbarn bør nå settes på vent til det nye regelverket er på plass. Ellers risikerer de å sende ut barn som har vært lenge i Norge, som kanskje får bli med et nytt regelverk. Barna og familiene bør nå får ro og trygghet fram til det nye regelverket er på plass, sier Audun Lysbakken

I samarbeidsavtalen om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre er det foreslått to forskriftsendringer til utlendingsforskriften som omhandler lengeværende asylbarn.  Regjeringen kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i prioritering av saker og dermed stille saker i bero i påvente av regelverksendringer.

– Flere barnefamilier har nå fått en forventning om at de kan få oppholdstillatelse som følge av de varslede regelverksendringene. I 2006 ble Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i instruert om å stille saker hvor barn som hadde vært i Norge i tre år eller mer, i bero, i påvente av arbeidet med ny forskrift. Dette bør også gjøres nå, sier Karin Andersen.

 

Les også om saken i BT

 

 

Her er representantforslaget:

 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk

 

Til Stortinget

 

Bakgrunn

I samarbeidsavtalen og gjennomføringspunkter om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, er det foreslått to forskriftsendringer til utlendingsforskriften som omhandler lengeværende asylbarn. Det gjelder «en varig ordning som sikrer en sterkere vektlegging av barns situasjon» hvor det blant annet uttales at «intensjonen i endringen er at barns beste tillegges større vekt enn i dag», og det gjelder en «midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til lengeværende barn».

 

Forslagsstillerne mener regjeringen nå må foreta de nødvendige skritt for å sikre at barn som kan få oppholdstillatelse etter nytt regelverk ikke sendes ut av Norge.

 

Regjeringen kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i prioritering av saker jf. utlendingsloven § 76 andre ledd siste punktum. Forslagsstillerne viser til at flere barnefamilier nå har fått en berettiget forventning om at de kan få oppholdstillatelse som følge av de varslede regelverksendringene. Forslagsstillerne viser videre til at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i 2006 ble instruert om å stille saker hvor barn som hadde vært i Norge i tre år eller mer, i bero, i påvente av regelverksendringer. Forslagsstillerne mener at dette også bør gjøres i nåværende tilfelle slik at barna som nå lurer på om de omfattes av regelverksendringene kan få trygghet og ro fram til endringene er kommet på plass.

 

Forslag

Stortinget ber regjeringen, i påvente av varslet nytt regelverk, sørge for umiddelbar stans i utsendelser av lengeværende asylbarn som har vært her i tre år eller mer, og deres familie. Sakene stilles i bero og det gis utsatt iverksettelse.

 

Del dette