open menu

I blått lys

Visjonære politikere sikret det norske folket kontroll over både vannkraften og oljen. Felles kontroll over fisken er like viktig.

I mer enn tusen år har fiskeriene vært Norges viktigste eksportnæring. I det lange løp vil oljealderen framstå som en parentes, mellom denne fortiden og en framtid hvor fisk og sjømat igjen blir det mest verdifulle vi har å tilby verden rundt oss. Det er derfor du skal bry deg om kystopprøret, også om du bor langt unna havet eller i storbyene sørpå. Nå står en kamp om eierskapet til havets virkelige gull.

Kjell Inge Røkke og andre rikfolk som har sikret seg store torskekvoter til trålerne sine vil gjerne løsrive fisken fra forpliktelser til å drive fiskeindustri på ulike steder i Nord-Norge. De vil heller sentralisere aktivitetene på land og fryse ned mer fisk om bord på store supertrålere. Isolert sett kan det lønne seg for den enkelte reder, men for landet vårt er regnestykket dårligere. Færre får ta del i verdiskapingen, og utviklingen av produkter med høyere kvalitet og pris hemmes.

Hele Audun Lysbakkens innlegg om Kystopprøret kan du lese her.

I dag har Kystaksjonen en markering foran Stortinget. SV oppfordrer alle til å støtte aksjonen.

Del dette