open menu

Ingen varig løsning for de lengeværende asylbarna

– SV er glad for hvert eneste lengeværende asylbarn som får bli, men vi er redd for at dette ikke innebærer store endringer i praksis. Dette er ganske langt unna den varige løsningen som både SV, Krf og Venstre har jobbet for, sier Audun Lysbakken.

I avtalen går det fram at intensjonen i endringen er at barns beste skal tillegges større vekt enn i dag, men samtidig er det tatt inn nye begrensninger i vurderingen.

– Dersom vi skulle fått til en varig løsning for de lengeværende asylbarna, måtte det i forslaget gått tydelig fram at barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Det gjør det ikke. I tillegg frykter vi at blant annet at kravet om medvirkning til retur kan virke innstrammende i en del saker, sier Lysbakken.

Stans utsendelsene

SV ber regjeringspartiene og regjeringens støttepartier Krf og Venstre om å stanse alle utsendinger av barnefamilier som har vært lenge i Norge i påvente av at de varsla endringene kommer på plass.

– Alle saker som omhandler lengeværende asylbarn bør nå settes på vent til det nye regelverket er på plass. Ellers risikerer de å sende ut barn som har vært lenge i Norge, som kanskje får bli med et nytt regelverk. Barna og familiene bør nå får ro og trygghet fram til det nye regelverket er på plass, avslutter Lysbakken.

Her kan du lese intervju med bla Audun

Her er den nye innvandringsavtalen

Del dette