open menu

Vedtar strengere regler for våpeneksport

– Norge har et strengt regelverk for våpeneksport, men det har vært et behov for å stramme inn praktiseringen. Dette har vært en viktig sak for SV i mange år, og vi er glad for at innstrammingen nå vedtas, sier utenrikspolitisk talsperson i Bård Vegar Solhjell.

I dag vedtar Stortinget å stramme inn reglene for våpeneksport.

– Vi er svært fornøyd at det blir strengere kontroll med norsk våpeneksport. Det viser at mangeårig innsats nytter, sier Bård Vegar Solhjell, utenrikspolitisk talsperson i SV.

– Norge skal ikke selge våpen til autoritære land som bryter menneskerettighetene og står i fare for å bruke disse våpnene mot eget folk. Derfor har SV jobbet i årevis for mer åpenhet om norsk våpeneksport, og for et strammere regelverk, sier Solhjell videre.

 

Hindre våpen på avveie

Ifølge norsk regelverk skal ikke Norge selge våpen eller ammunisjon til områder i krig eller som trues av krig. Det er likevel risiko for at norske våpen, ammunisjon og våpendeler havner i land som er i krig eller bryter grunnleggende menneskerettigheter. Derfor blir nå reglene og praktiseringen for norsk våpensalg strengere.

Stortingsflertallet slår fast at endringen skal føre til at det ikke eksporteres våpen til land hvor myndighetene begår alvorlige brudd på menneskerettene.

SV har i mange år kjempet for strengere våpenkontroll, og fikk gjennomslag for en mer offensiv politikk i den rødgrønne regjeringen.

 

Videre innstramming

SV mener andre deler av regelverket for våpeneksport også trenger videre innstramming framover.

– Et av de viktigste utviklingstrekkene er at norske våpeneksportører etablerer nye fabrikker, eller kjøper opp utenlandske fabrikker, som for eksempel ligger i USA. Det betyr at våpen på en norskeid fabrikk kan havne i et land i krig eller som bryter menneskerettighetene, sier Solhjell til NRK.
SV vil blant annet skjerpe inn reglene for komponenteksport, med krav om re-eksportklausul for alt militært materiell som blir eksportert, og innføre sluttbrukererklæring ved salg til alle land, inkludert NATO-land, for å sikre at norske våpen ikke blir solgt videre til land vi ellers ikke ville ha solgt våpen til.

Del dette