open menu

Støtter LOs pensjonskrav

Stortingsrepresentant Heikki Holmås gir full støtte til fagbevegelsens krav om en felles pensjonskasse i privat sektor.

-Det er veldig bra at LO tar denne kampen. Den gjør ikke pensjonen dyrere for arbeidsgiver, men sikrer en bedre, tryggere og mer rettferdig pensjon for alle ansatte, sier han.

Holmås viser til at kostnadene ved å forvalte pensjonskassen vil kunne reduseres med en felles ordning, både fordi en stor pensjonskasse har større forhandlingskraft i møte med forvalterne og fordi kassen kan dra nytte av stordriftsfordeler. En slik felleskasse vil også gjøre det langt enklere å sikre ordninger som er like gode for både kvinner og menn.

Videre påpeker han at det vil bli enklere og tryggere å bytte jobb.

-Med en felles pensjonsordning vil det bli enklere å skifte jobb, fordi opptjente rettigheter lettere kan følge med til neste jobb.

Han mener det er naturlig at LO tar opp denne saken nå.

-Pensjonen er den ansattes rettighet. At de ansatte i fellesskap skal få forvalte den rettigheten er ikke annet en rett og rimelig, avslutter han.

Del dette