open menu

Avviste SVs lærerløsning

Hovedstyret i KS avviste i dag SVs forslag til løsning på striden om ny arbeidstidsavtale med lærerne. – Synd for alle i skole-Norge, som nå kunne fått arbeidsro, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Det var SVs medlem i KS’ hovedstyre, Ivar Johansen, som i dag foreslo at KS skulle revurdere sitt forhandlingsforslag til lærerne. Johansen fremmet følgende forslag: «KS endrer derfor sin posisjon slik at dagens arbeidstidsavtale opprettholdes, og eventuelle endringer av denne skal skje med basis i drøftinger og enighet med de ansattes organisasjoner.»

Forslaget ble nedstemt, og i stedet vedtok flertallet en uttalelse som står fast på KS’ gjeldende linje:

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lov-og-avtaleverk/Skole-og-barnehage/Larerforhandlingene-Uttalelse-fra-Hovedstyret/

SV-leder Audun Lysbakken skulle gjerne sett et annet vedtak.

– Forhandlingsforslaget fra KS vil ramme elevene, og jeg forstår at lærerne er provosert. Lærerne har fått bred støtte i sin kritikk fra forskere, foreldre og politikere. Nå hadde KS sjansen til å stanse konflikten, og sikre arbeidsro i skolen. Dessverre gikk det ikke slik, sier SV-lederen.

Han varsler fortsatt støtte til lærernes krav.

– Lærerne har argumentene på sin side, og alle som er opptatt av framtiden i norsk skole bør slutte opp om lærernes krav i denne saken. Det er ingen grunn til at lærerne skal være mindre på skolen når elevene er der, avslutter Lysbakken.

Del dette