open menu

Holmås vil innkalle statsråd på teppet

Statoil har gått vekk fra Stortingets ønske om ren kraft til oljeutvinningen i alle områdene på Utsirahøyden. Holmås vil innkalle olje- og energiministeren til Stortinget for å tvinge gjennom fullelektrifisering.

Statoil har i dag lagt frem sitt konseptvalg for kraftforsyning til Utsirahøyden. De går vekk fra alternativet Stortinget har ønsket, der hele området forsynes med ren kraft for land fremfor andre sterkt forurensende kraftløsninger og har begrunnet det blant annet med økte kostnader. SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås vil innkalle olje- og energiministeren til Stortinget for å tvinge gjennom miljøvennlig kraftforsyning til hele området fra dag en:

– Skal vi få ned norske klimagassutslipp må det skje i dag og ikke imorgen. Dessverre setter oljeselskapene prioriterer egen profitt foran klima i dette spørsmålet. Statsråd Tord Lien kan fortsatt tvinge gjennom rene energiløsninger for Utsirahøyden, men det er ingenting ved hans uttalelser til nå som tilsier at det vil skje av seg selv. Nå må Energi- og miljøkomiteen innkalle statsråden til debatt i stortingssalen og kreve at han oppfyller klimaforliket, mener stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås.

Med Statoils forslag blir det ren kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet, men det er åpent for forurensende energiløsninger for de andre feltene på Utsirahøyden. Hele området vil med de forurensende løsningene ha utslipp på størrelse med 100 000 biler. For å nå Norges klimamål og oppfylle klimaforliket må norske klimagassutslipp reduseres.

– SV har utfordret regjeringen på dette spørsmålet, men verken klima- og miljøminister Tine Sundtoft eller olje- og energiminister Tord Lien har klart å svare på hvor de vil ta utslippsreduksjonene dersom de ikke blir tatt gjennom rene kraftløsninger til alle feltene på Utsirahøyden, forteller Holmås.

Det har vært mye usikkerhet rundt tallgrunnlaget som brukes for å beregne kostnadene for elektrifisering. Statoils tall er over dobbelt så høye som det Oljedirektoratet tidligere har beregnet. Medier har rapportert om at en uavhengig beregning fra Oljedirektoratet er unntatt offentligheten i Olje- og energidepartementet.

– Nå må vi få alle fakta på bordet. Offentligheten må sikres fullt innsyn, slik at vi kan få en demokratisk debatt og sikre at stortingsflertallets ønske om nullforurensning fra Utsira kommer på plass. Statsråden må kalles inn i Stortingssalen og gi Stortinget fullt innsyn. Statoil prioriterer åpenbar oljemillioner, Stortingets ansvar er å prioritere klima og miljø, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

Bakgrunn

Gjennom den nye forretningsordenen i Stortinget kan fagkomiteene innkalle en statsråd til debatt om en sak i stortingssalen:

§ 22 Oversendelse av saker til komiteene

(…) Komiteene kan ikke behandle andre saker enn de som er oversendt fra Stortinget, med de unntak som følger av denne forretningsorden. Komiteene kan likevel inntil to ganger i hver stortingssesjon ta opp et tema som faller innenfor komiteens saksområde til debatt i Stortinget, også utenom konkrete saker komiteen har fått til behandling. (…)

 

 

 

Del dette