open menu

Duket for seier for FMLN

FMLN ble klart største parti i presidentvalget i El Salvador 2. februar, men fikk bare nesten nok til å vinne i første runde. Les deres reisebrev.

SVs søsterparti FMLN fikk 48,8 prosent av stemmene, over 1,3 millioner salvadoranere stemte på partiets presidentkandidat Salvador Sanchez Ceren. Med det var han bare 1,2 prosent fra en direkte knock-out på motkandidatene fra høyrepartiene ARENA og GANA. Nå blir det en andre valgomgang 9. mars, der salvadoranerne skal velge mellom FMLNs Sanchez Ceren og ARENAs Norman Quijano.

Fem SVere fra Vennesla, Tynset, Bodø, Kongsvinger og Oslo var tilstede i El Salvador som valgobservatører under årets presidentvalg. Gjensidig valgobservasjon er en del av demokratiprosjektet mellom SV og FMLN, støttet av NORAD. I september i fjor var tre FMLNere tilstede som observatører under stortingsvalget i Norge, og de besøkte da de samme kommunene som nå sendte observatører til El Salvador.

I 2009 vant FMLN for første gang presidentvalget i El Salvador og har allerede satt spor etter seg som det første venstrepartiet ved makten i landet. Partiet har vært spesielt stolt over det det har fått til i skolene og på landsbygda: Nå får alle skolebarn gratis skolebøker, uniformer og et glass melk hver dag, og det er stadig færre barn som ikke går på skolen – noe som var utbredt før blant de fattigste familiene. Og der det før var nettoimport av basismatvarene mais og bønner, er det nå produksjonsoverskudd og håp om et litt bedre liv for småbøndene.

Valget ble gjennomført på grunnlag av ny valgordning som FMLN tok initiativ til. I alle de tre fylkene SVs valgobservatører besøkte, opplevde de at partiene lokalt samarbeidet godt, og løste det som var av uenigheter på en ryddig måte. De melder også om en relativt avslappet atmosfære i og utenfor valglokalene og blant partimedlemmene som i fellesskap var representert ved det enkelte stemmebord.

Mens valgene i El Salvador tidligere har vært preget av vold og uro, har det i år gått rolig for seg.

Det er også den første valgkampen i landets historie der ingen har blitt drept. Det har foregått en demokratisk modning i landet som gjør at El Salvador skiller seg ut positivt i regionen. Det har vært en betydelig utvikling i så måte siden borgerkrigens slutt i 1991. Der de politiske fløyene tidligere lå i krig med hverandre sitter man nå side ved side og samarbeider ved valgbordene.

SVs valgobservatører i El Salvador: Mari Tørå Hagli (Oslo), Halvor Ravn Holøyen (Kongsvinger), Marit Solstad (Bodø), Alfredo Holguin (Tynset) og Pedro Arevalo (Vennesla).

Del dette