open menu

Støtte til lærerne

KS sitt forslag til ny arbeidstidsavtale med lærerne er dårlig nytt, for for lærerne, for skolen, og ikke minst for elevene. Jeg har stor forståelse for lærernes sinne over forslaget fra KS, skriver Torgeir Knag Fylkesnes, utdanningspolitisk talsperson for SV.

SV er helt enig med lærerne: Kommunenes sentralforbund (KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale med lærerne er dårlig nytt. Det er dårlig nytt for lærerne, for skolen, og ikke minst for elevene. Jeg har stor forståelse for lærernes sinne over forslaget fra KS.

Det blir helt feil å legge opp til at lærerne skal være mer på skolen når elevene ikke er der, og mindre når elevene er til stede. Lærerne vil komme til å måtte bruke mer tid på tilleggsoppgaver og byråkrati, og mindre tid på undervisning. Det kan umulig være et riktig spor for norsk skole.

Det er grunn til å frykte uro og lærerflukt hvis KS får gjennomslag i dette kravet sitt.

Lærerne avspaserer om sommeren, fordi de har et såkalt komprimert arbeidsår, med ekstra lange dager. De tar arbeid med seg hjem, og gjør forberedelser, retting og vurderingsarbeid på tidspunkter der andre har fritid.

Lærernes arbeidstid er i dag sterkt styrt av elevenes behov – organisert etter behov for undervisningstimer, friminutt og pauser, ferier, tilbakemeldinger og retting av prøver. Et skoleår inneholder allerede mange tidsfrister som lærerne må overholde som gir mer enn nok kontroll.

Lærerne fortjener vår tillit. Forslaget fra KS bidrar til det motsatte: mistenkeliggjøring. Eleven er den som til syvende og sist taper på mistenkeliggjøringen av lærerne.

Selv om forhandlingene er et forhold mellom partene mener jeg det er galt å sitte stille og se på at et høyre-styrt KS ruinerer skolen. Det handler om framtiden til norsk skole.

Av Torgeir Knag Fylkesnes,
Utdanningspolitisk talsperson i SV

Del dette