open menu

Sier ja til mer utdanning

– Det er ingen akutt fare for at vi skal kunne for mye i Norge, sier SVs Bård Vegar Solhjell til Klassekampen. Han vil lage flere veier gjennom utdanningsløpet.

– Vi må lage flere veier gjennom utdanningsløpet, sier Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV og tidligere kunnskapsminister, til Klassekampen.

Han er bekymret for dem som ikke fullfører videregående, og dermed har lett for å falle ut av arbeidslivet.

Solhjell viser til at da SV ledet Kunnskapsdepartementet, startet SV arbeidet med praksisbrev der elever kan starte i praksis først og ta teorien etterpå, og Torbjørn Røe Isaksen følger nå dette arbeidet opp, sier Solhjell.

Svarer Clemet

En av Solhjells forgjengere i kunnskapsdepartementet, Kristin Clemet, har i et intervju publisert i Manifest Tidsskrift og Klassekampen gått langt i å hevde at nordmenn går for mye på skole. Solhjell er uenig, og ønsker heller mer utdanning.

Solhjell ønsker gratis barnehagetilbud for 5-åringer. Han går inn for heldagsskole med flere timer og større variasjon i skoledagen. Og han lufter tanken om ikke videregående opplæring i en eller annen form bør være obligatorisk, samtidig som han understreker at det må være flere veier til videregående utdanning.

Obligatorisk videregående?

Solhjell lufter i Klassekampen tanken om å gjøre videregående opplæring obligatorisk. Mens 97 prosent av elevene starter på videregående opplæring, faller mange fra underveis.

– Så avhengige som vårt samfunn har blitt av videregående opplæring, er det en interessant tanke med en pliktig opplæring etter grunnskolen. Men det må være en rett og plikt til utdanning, lærlingplass eller praksisplass, ikke bare skole. Det må være mer variert enn i dag, understreker Solhjell overfor Klassekampen.

Del dette