open menu

Åpner for karakterer i barneskolen

KrF og Venstre støtter regjeringens planer om forsøk med karakterer i barneskolen. – Regjeringen setter ideologi foran kunnskap, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til ANB.

– Krf og Venstre åpner for et Høyre-eksperiment både lærere, forskere og foreldre er mot. Nok en gang setter regjeringen ideologi foran kunnskap, sier Fylkesnes til ANB.

SV leverte i november et forslag i Stortinget om å stanse regjeringens karakterforsøk, og holde barnetrinnet karakterfritt. KrF og Venstre stemmer nå ned forslaget om å stanse karakterforslag i barneskolen, selv om de to partiene ikke er bundet på dette punktet gjennom regjeringens samarbeidsavtale. Det kommer fram i innstillingen fra Stortinget utdanningskomité.

– Det er trist at høyresiden åpner for å sette karakterer på barneskoleelever. Lærere og foreldre er mot dette eksperimentet, og det har ikke støtte i eksisterende forskning, sier Fylkesnes til ANB.

Karakterer fra 5. klasse

En rekke høyrestyrte kommuner står nå klar med søknader om karakterer i barneskolen.

– Hvis alle søknadene om karakterforsøk blir innvilget, kan en stor del av norske barneskoleelever få karakterer, kanskje så tidlig som i 5. klasse, sier Fylkesnes til ANB, og mener Krf og Venstres har medansvar for at det skjer.

Tidligere har mange høyrestyrte kommuner søkt, men fått avslag av SVs kunnskapsministre.

 

Del av større skoleskifte

Fylkesnes mener forsøkene med karakterer i barneskolen er en del av et større skifte i norsk skolepolitikk.

– Karakterer i barneskolen og åpning for flere privatskoler henger sammen. Det handler om troen på testing og konkurranse i skolen, sier Fylkesnes.
– Nå må regjeringen begynne å lytte til de viktigste i skolen, ikke overstyre dem med skrivebordsforslag fra Høyres program, legger han til.

Del dette