open menu

100 dager med gammeldags høyrepolitikk

I dag har den blåblå regjeringa hatt regjeringsmakt i hundre dager. For alle som er opptatt av miljø og rettferdighet er det ingen grunn til å feire, sa Bård Vegar Solhjell i sin tale til SVs landsstyre.

– Høyre gikk til valg på en moderat versjon av seg sjøl, med slagordet «Nye ideer, bedre løsninger». I dag kan vi oppsummere ideene og løsningene med to enkle ord: Gammeldags høyrepolitikk. Regjeringens politikk viser en feil retning for Norge med mer marked, mindre miljø og en konservativ dreining i verdispørsmål, sa Solhjell.

Et eksempel på gammeldags høyrepolitikk er forslaget om en hastelov for privatisering av skolen. En ny rapport viser at staten har krevd tilbake 38 millioner kroner fra privatskolene på grunn av juks.

– Bergen private gymnas måtte betale tilbake 3,5 millioner, i tillegg til en rekke pålegg om å ikke betale ekstrapåslag på lønn, utstyr, leie og konsulenter. De som investerer sine penger vil selvsagt tjene penger på det! Det er et verdivalg om vi vil ha det sånn i den norske skolen. Det finnes en bedre løsning: La være og forbedre den offentlige skolen, sa Solhjell.

SVs overordnede politiske og organisatoriske strategi er hovedsaken på landsstyremøtet, og lørdag vedtas ny arbeids- og organisasjonsplan. Et av de politiske prosjektene som beskrives er en kvalitetsreform som skal sikre bedre kvalitet i velferden vår.

– Vi skal jobbe for en tillitsreform som skaper økt rom for faglighet, en friere arbeidshverdag og mer tid for offentlig ansatte i møte med folks behov. Vi skal ha en velferdsstat som sikrer likhet og tillit, og vi må fortsette å utvikle velferdsstaten til befolkningens behov, sa Solhjell.

I regjeringens politiske prioriteringer er miljø fraværende. Solhjell tok til ordet for en bred miljøallianse som inkluderer Krf, Venstre og Ap, og som kan presse regjeringen. SV vil blant annet foreslå å grunnlovsfeste allemannsretten.

– Allemannsretten handler om å ta vare på naturen vår og sikre at tilgang skal gå foran utbygging. Det er et viktig prinsipp som utfordres av regjeringens politikk. Derfor vil SV legge frem et forslag å grunnlovsfeste allemannsretten, sa Solhjell.

 

Del dette