open menu

Støtt havnearbeidernes kamp

SVs faglige landsutvalg støtter havnearbeidernes kamp for tariffavtalte vilkår i havnene. Kampen for anstendige lønns og arbeidsvilkår regulert gjennom tariffavtaler foregår over store deler av verden og tar mange ulike former.

I Norge slåss nå losse- og lastearbeidere i flere havner for både å beholde og opprette tariffavtale. Dette er en viktig del av kampen for et seriøst og velfungerende arbeidsliv som har vår fulle støtte. Vi oppfordrer partiets tillitsvalgte og faglig aktive til å delta i støttearbeidet.

SVs Faglige landsutvalg

Jan O Andersen
Leder.

Del dette