open menu

Uholdbart abortangrep

– Ingen norske kvinner skal måtte oppleve moralsk fordømmelse når de ber om noe de har krav på etter norsk lov, sier helsepolitisk talsperson Gina Barstad. – Derfor vil vi i SV kjempe mot forslaget om henvisningsnekt, fordi det gjør en slik praksis lovlig.

I ettermiddag ble det kjent at regjeringen sender ut et forslag der døren åpnes for at fastleger skal kunne nekte henvise til abort.

– Forslaget fra Høie løser ikke problemet med at kvinner kan oppleve å bli moralisert over på et legekontor, sier hun. – Høie har bare sørget for at det blir kvinners eget ansvar å unngå reservasjonslegen.

Aftenposten har sendt e-post til alle norske kommuner for å sjekke hvor utbredt henvisningsnekt er blant norske leger. Mange kommuner nektet å svare, dermed finnes det ingen oversikt over hvor mange dette gjelder, og ikke minst hvor mange som kommer til å nekte.

– Det er ikke holdbart at Høie vil sende forslag ut på høring uten å ane hva det vil bety, eller hvor mange leger som vil benytte seg av det, sier Barstad.

SV mener helseministeren må utrede saken forsvarlig, og skaffe seg oversikt over hvor mange dette vil gjelde. Per i dag finnes ingen slik oversikt, og dermed er det også veldig vanskelig å si hvor omfattende problem dette er og vil bli med et nytt lovverk.

– Det er også positivt at Helseministeren er tydelig på at prevensjon og assistert befruktning ikke er en del av nektemuligheten fordi Høie-problemene dermed vil ramme færre, sier Barstad, og legger til: – men jeg forstår ikke hvorfor å nekte å henvise til abort er et mer høyverdig moralsk standpunkt enn andre. Fastleger burde ikke ha mulighet til å nekte å henvise pasientene sine til abort.

Samtidig som forslaget ble kjent kom det krav fra kristne leger om å få enda flere reservasjonsmuligheter, blant annet til å nekte å henvise til assister befruktning og til å nekte forskjellig prevensjon.

– Dette viser med all tydelighet at Bent Høie og Høyre nå har åpnet døren for alvorlige angrep på kvinners rettigheter. Reservasjonskravene står allerede i kø, selv før forslaget er sendt på høring, sier hun. – Jeg er redd dette er begynnelsen på at ekstreme legers rettigheter går foran kvinners rett til god helse og trygge liv.

Del dette