open menu

Advarer mot blankofullmakt til skoleprivatisering

Regjeringen vil åpne for flere privatskoler. – Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gi seg selv blankofullmakt til å privatisere norsk skole, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

Regjeringen foreslår å kunne gi dispensasjon fra kravet om at privatskoler må ha et religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag for å få godkjenning.

Forslaget innebærer å gi statsråden dispensasjonsrett.

– Å gi ministeren dispensasjonsrett fra kravene i loven innebærer å flytte makt fra Stortinget og til Høyre/Frp-regjeringen. I tillegg ønsker ministeren å haste lovendringen gjennom uten lovforarbeid. Det vil derfor overraske meg stort om andre partier på Stortinget godtar dette. Det vil i så fall bety at de har endret politikken de har gått til valg på, fortsetter sier Torgeir Knag Fylkesnes, utdanningspolitisk talsperson i SV.

 

KrF og Venstre

Fylkesnes minner om at KrF stemte for dagens privatskolelov, og at Venstre i programmene sine ikke ønsker flere private skoler.

– Jeg forventer at KrF og Venstre holder løftene de ga sine velgere, og stanser Røe Isaksens drøm om å bli privatiseringskonge, sier han.

– Nå avgjør KrF og Venstre om vi står overfor starten på privatiseringen av norsk skole eller ei. Erfaringene fra Sverige er at privatisering gir dårligere læring og kvalitet, det øker de sosiale forskjellene, og fører offentlige penger over i private lommer. Kunnskapsministeren er ikke så opptatt av denne kunnskapen, kanskje Venstre og KrF?, spør han.

 

Les regjeringens forslag her

Følg Torgeir Knag Fylkesnes på Twitter

Del dette