open menu

Vil ha best mulig rusbehandling

– Den beste rusbehandlingen oppnås bare hvis det bygges opp langsiktige og trygge behandlingsvilkår, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I dag arrangerte Stortingets helse- og omsorgskomité høring om SVs forslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører.

SV-lederen mener at ansatte som har utrygge jobber og institusjoner som må jobbe ut fra kortsiktige planer lar seg ikke forene med den tryggheten som trengs når et menneske skal ut av rusavhengighet.

– En god rusomsorg trenger gode fagfolk. For å bygge kunnskap og erfaring må man få jobbe med et fagfelt over lang tid, sier han. – Når viktige fagfolk med jevne mellomrom risikerer å miste jobben fordi arbeidet deres legges ut på anbud, er det fare for at folk velger seg andre arbeidsplasser og bransjer der de kan bruke den livsviktige kunnskapen sin.

Anbud medfører ofte at pris og andre forhold som enkelt lar seg måle, får styre hvem som får kontrakten. Det gjør at det som burde vært viktigst, faglighet og best mulig behandling, får mindre å si.

– Det er stor forskjell på vanlige innkjøp av forbruksvarer som møbler til et kontor og på behandlingsplasser, sier Lysbakken.

 

Støtte i høringen

I høringen fikk forslaget bred støtte.

– Vi ser dette representantforslaget som et godt steg i riktig retning, sa Fagforbundets representanter under høringen.

– Vi er også enige i forslaget om at langsiktige samarbeidsavtaler vil være en fordel både for ansatte og for brukere av behandlingsplassene, sa Andreas Pedersen Kivik fra Fellesorganisasjonen.

– Det haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle virksomhetene, sa Jan Elverum, som er generalsekretær i Blå Kors.

Del dette