open menu

Vil bli opposisjonens viktigste kulturparti

Kulturskoler og kunstnernes kår blir viktige saker for SV framover. – Vi kommer til å være et tøft og konstruktivt opposisjonsparti mot en regjering som vil gå fra kulturløft til kulturkutt, sier Bård Vegar Solhjell, SVs nestleder og kulturpolitiske talsperson.

SVs nestleder og kulturpolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell, har som ambisjon at SV skal bli opposisjonens viktigste kulturparti innen 2017.

– Etter åtte år i regjering, der SV ikke har hatt kulturministeren, har vi behov for å utvikle ny politikk, sier Solhjell til Klassekampen.

SV  inviterer til et stort politisk  verksted 14. mars. Målet er å diskutere framtiden for norsk kulturpolitikk og sammen peke ut hva som vil være de store utfordringene. Det vil også bli vedtatt en egen kunst- og kulturpolitisk plattform neste vinter.

Solhjell trekker i Klassekampen fram særlig tre saker som vil bli viktig for SV å løfte fram i tida som kommer. Først «den kulturelle grunnmuren», i form av kulturskoler og bibliotek, dernest kunstneres levekår og digitalisering.

– Kulturløftet har ikke i tilstrekkelig grad klart å styrke biblioteker og kulturskoler. Det er to av de viktigste arenaene for å sikre framtidas kvalitetskulturutrykk. Enhver satsing på kultur må ha en sterk basis i massesatsing, mener Solhjell.

Derfor mener han at det er særlig viktig at kunstnerne har skikkelige arbeidsvilkår.

– Alle er enige om at en god skole forutsetter dyktige lærere og at sykepleiere må ha gode arbeidsvilkår. I kulturpolitikken snakker man ofte om arbeidet som et kall. Men kvalitet koster her også, og det er viktig at kunstnere får trygge rammevilkår som gjør det mulig å satse over tid. SV vil også jobbe for å møte utfordringen med digitalisering i medie-, musikk- og bokbransje, forteller Solhjell.

Les mer i Klassekampen (papir 7/1-2014).

Bilde: Åsmund Holien Mo.

Del dette