open menu

Tar opp pilleavhengighet

– Dette handler ikke om rus, men avhengighet og bivirkninger av medisiner og er et stort helseproblem, sier Karin Andersen.

I dag utfordrer Karin Andersen helseminister Bent Høie på hvilke tiltak regjeringen vil ta initiativ til for å bedre kunnskap, behandlingstilbud og rutiner for å forhindre medikamentavhengighet.

– Medisiner er et stort gode når man er syk eller har smerter. Men feil, for mye og kritikkløs bruk av medikamenter kan føre til alvorlige bivirkninger med store helseplager og sykdommer – selv med lave doser. Mange får bivirkninger som man kunne unngått hvis både lege og pasient hadde hatt bedre kunnskap om risiko og større tilgang på riktig behandling og nedtrapping hvis avhengighet har oppstått, sier Andersen.

Dette handler om preparater som benyttes mye til behandling av angstsymptomer, angstlidelser, søvnvansker og lignende problemer, såkalte b-preparater.

– De har rask effekt, og de er lite giftige. Men bivirkningene kan ofte forveksles med annen, eller ny, lidelse. Bruken av andre legemidler i tillegg kan forsterke dette, og man får abstinens hvis man forsøker å slutte. Bruken bør derfor begrenses til korte perioder. Det står det også i all veiledning om bruk av disse medisiner, men dessverre skjer det ikke bestandig, forteller Andersen.

Her er interpellasjonsteksten:

Medisiner er et stort gode når man er syk eller har smerter. Men feilbruk kan gi alvorlige bivirkninger og sykdommer, også med lave doser som skrives ut av leger. Flere hundre tusen mennesker får hvert år såkalte B-preparater av legen til hjelp mot akutte ryggplager, søvnproblemer, angst, sorg og uro o.l. De såkalte B-preparatene er ment til kortvarig bruk, men skrives ofte ut i for lang tid. Bivirkninger og medikamentavhengighet kan gi ny psykisk eller fysisk sykdom som igjen kan bli medisinert. Mange blir syke av for mye medisin. Det må hindres. Medikamentavhengige faller ofte mellom tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern. Kunnskap, behandlingstilbud og rutiner for å forebygge er ikke gode nok. Kunnskap i legeutdannelsen, særlige behandlingstilbud, rett og plikt for apotekene til å melde uforsvarlig utskriving, er aktuelle tiltak. Vil statsråden ta initiativ til dette?

Se interpellasjonen her

Del dette