open menu

Personvern og nettkapsler

Denne personvernerklæringen gjør rede for Sosialistisk Venstrepartis behandling av personopplysninger. Den ble sist oppdatert den 15.06.2020.

Sosialistisk Venstreparti, ved partisekretæren, er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret.

Sosialistisk Venstrepartis behandling av personopplysninger reguleres og påvirkes blant annet av Personopplysningsloven og «Partifinansieringsloven» (Partiloven kap. 4).

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partifinansieringsloven inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier.

For en komplett oversikt over databehandlere, se liste i bunnen av siden.

Nettsider

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller fylle ut skjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Opplysningen som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun SV og databehandler som har tilgang til opplysningene.

På SVs nettsider benytter vi oss av tredjepartstjenester som angår deg som leser av sv.no. Vi benytter en «plugin» koblet nettsidene opp mot Facebook for at det skal bli lettere for brukere å dele innhold. Vi benytter Google Analytics sin statistikktjeneste. Lesweb 2.0 for tekst til tale funksjonalitet og Påmeldingsskjema til nyhetsbrevtjensten går via databehandler for nyhetsbrev.

Våre servere og brannmurer logger og oppretter regler basert på trafikk. Disse reglene knyttes til IP-adresser. Vi utleverer ikke disse loggene eller reglene med mindre det foreligger dom, pålegg fra politiet eller i forbindelse med etterforskning av trusler fremmet mot partiet eller partiets medlemmer. Ved en eventuell utlevering av logger vil vi utlevere det absolutte minimum som oppfyller dom/pålegg/behov. 

Nettsidestatistikk

Sosialistisk venstreparti benytter seg av Google Analytics til å analysere besøksstatistikk for sv.no. Google som genererer detaljert statistikk om brukerne på sv.no. Google Analytics gir SV oversikt over antall brukere, hvor brukerne befinner seg, hvor de kommer fra, hvilken datamaskin de bruker, hvilken plattform, m.m gjennom informasjonskapsler (Se eget avsnitt). Sosialistisk Venstreparti har satt opp Google Analytics til å anonymisere IP-adresser. Du kan lese mer om Google og personvern her.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går over en kryptert tilkobling. Dersom du melder deg inn i SV skjer dette via en iframe fra medlemsregisterleverandøren vår, denne er også kryptert.

Nyhetsbrev

Sosialistisk Venstreparti sender ut et nyhetsbrev ca to til fire ganger i måneden via e-post.

Det sendes ut andre nyhetsbrev for tillitsvalgte og for enkelte fylkeslag og lokallag i tillegg. For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må vi ha registrert en e-postadresse. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til e-postadressen, og vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre mottakere.

Registrering til nyhetsbrev gjøres på to måter:

  1. Ved innmelding i Sosialistisk Venstreparti. E-post overføres til databehandlers database og den registrertes blir satt opp på nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er etter avtale, da det er viktig å kunne formidle informasjon om medlemmets rettigheter og muligheter i organisasjonen.
  2. Ved å registrere seg på sv.no/nyhetsbrev. Med å registrere seg samtykker en til å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er etter samtykke.

Du kan selv si opp abonnementet vet å følge avregistreringslenken i nyhetsbrevet, eller ta kontakt med post@sv.no. Ved utmelding av partiet slettes en fra nyhetsbrevet. 

SVs medlemsregister

I vårt medlemsregister registrerer vi ved innmelding navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato, og et ønsket politisk nettverk. Vi registrerer ikke personnummer.

Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer, verv i organisasjonen etc. Verv i SV er offentlig informasjon og kan blir publisert på SVs nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i partiet vil også kunne bli gjort offentlig tilgjengelig (f.eks for at medlemmer eller andre skal kunne kontakte lokallag). I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver.

Tilgang til medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet, ansatte i fylkeslag og eventuelt andre som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen. Tilgang begrenses etter nivå. Databehandler har tilgang til medlemsregisteret for å kunne oppfylle sine oppgaver.

Tilgang til data er nivåstyrt, og vi forsøker å til en hver tid ikke gi noen bredere tilgang enn nødvendig. Fylkesledere har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsledere kun har tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. I enkelte tilfeller vil det bli gjort skjønnsvurderinger som gir tilgang til flere personer i et lokallag eller fylkeslag.

SVs medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over, eller etter dom/pålegg fra politiet. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til medlem@sv.no.

Det kan i noen tilfeller bli utlevert anonymisert medlemsinformasjon til forskning. En forutsetning for utlevering er at forskningsprosjektet er meldt inn og godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata), og forskningsinstitusjonen skal ha utnevnt et personvernombud.

Undersøkelser og påmeldingsskjema

Sosialistisk Venstreparti bruker Apsis Surveys til å gjennomføre interne spørreundersøkelser og arrangementspåmelding.

Ved skjemaer til bruk for innspill i ulike programprosesser bruker SV Microsoft Forms. I all hovedsak vil det være frivillig å legge igjen kontaktopplysninger i disse skjemaene. I tilfeller der det er nødvendig med kontaktopplysninger, vil det fremgå tydelig hvordan disse blir lagret og håndtert.

Det vil alltid bli informert om formålet med undersøkelsene, og hvorvidt undersøkelsene er anonyme eller ikke, og om opplysningene skal anonymiseres og lagres, eller når den skal slettes. SV kan ikke dele opplysningene med andre, eller bruke opplysningen til andre formål enn det som er angitt. Svar blir aldri knyttet opp til navn, epostadresser, telefonnummer eller andre identifiserende personopplysninger i databasen.

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Sosialistisk Venstreparti samle inn informasjon som direkte kan identifisere deg. Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Sosialistisk Venstreparti identifisere de som har besvart undersøkelsen.

Offentliggjøring av gaver til SV

I henhold til Partifinansieringsloven offentliggjør SV bidrag til partiet etter de reglene som gjelder.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på enheten din når du laser inn en nettside. Vi benytter ulike informasjonskapsler på ulike tjenester. Vedlagt ligger en oversikt over de ulike informasjonskapslene vi benytter per 15.06.2020.

Tjeneste

Navn

Utløper etter

Domene

Selskap

Formål

SV.no

_ga

730 dager

sv.no

Google Analytics

[Analyse] Brukes til å indentifisere unike brukere. Brukes til besøksstatistikk for sv.no

_gid

24 timer

 

Google Analytics

[Analyse] Brukes til å kartlegge hvordan brukere navigerer seg innad på nettsiden

_gat

10 minutter

 

Google Analytics

[Teknisk] kapsels begrenser forespørselsraten.

Medlemsregister

csrftoken

364 dager

sv.hypersys.no

Unicornis

[Sikkerhet]. Skal forhindre såkalte «Cross-site request forgery»

sessionid

Endt sesjon

Sv.hypersys.no

Unicornis

[Teknisk] 

 

Gjør det mulig å spore hvilken sesjon ein forespørsel skal kobles til.

Mitt.sv.no

ips4_ipsTimezone

Endt sesjon

Mitt.sv.no

Invision community

[Teknisk] 

 

Sjekker brukerens tidssone, og konfigurer nettside tilsvarende.

ips4_IPSSessionFront

Endt sesjon

Mitt.sv.no

 

[Analyse] 

 

Kapselen sporer brukeren mellom sideklikk

ips4_hasJS

1 dag

Mitt.sv.no

 

[Teknisk kapsel] som sjekker om bruker tillater bruk av javascript.

Aktivistportal

_gat

10 minutter

 

Google Analytics

[Teknisk] kapsels begrenser forespørselsraten.

_gid

24 timer

 

Google Analytics

[Analyse] Brukes til å kartlegge hvordan brukere navigerer seg innad på nettsiden

_ga

730 dager

 

Google Analytics

[Analyse] Brukes til å indentifisere unike brukere. Brukes til besøksstatistikk for sv.no

apiAccessToken

 

Endt sesjon

Zetk.in

Zetkin Foundation

Identifiserer en bruker etter innlogging

ZetkinCallTutorialNoteSeen

Endt sesjon

Call.zetk.in

Zetkin Foundation

Skjuler tutorial for bruker etter den er sett første gang

cookiesAccepted

1 år

Zetk.in

Zetkin Foundation

Hindrer at informasjon om coockies vises ved hvert besøk

activeOrgId

Endt sesjon

Organize.zetk.in

Zetkin Foundation

Senest besøkte organisasjon blir automatisk valgt ved neste besøk

orgsToConnect

24 timer

Zetk.in

Zetkin Foundation

Muliggjør at en nyregistrert bruker kan tilkobles en organisasjon etter å ha bekreftet sin e-postadresse

Dersom du oppdager andre tredjepartscookies som du mener kommer fra vår nettside, setter vi pris på om du kontakter oss med informasjon om dette.

Interne kommunikasjonsplattformer

Gjennom medlemskap i SV vil du kunne få tilgang til interne kommunikasjonsplattformer. Disse benytter informasjonskapsler for å la deg logge inn, IP-adresser vil bli logget for å hindre misbruk og dine personopplysninger vil bli overført fra medlemsregisteret til kommunikasjonsplattformen. Serverene er plassert i Norge og all kommunikasjon med medlemsregisteret skjer kryptert og kun ved behov.

Å delta i interne kommunikasjonsplattformer er som å være på et møte i SV. Det endrer ikke at ditt medlemskap er en sensitiv personopplysning, men det kan finnes lister over «møtedeltakere» og andre medlemmer vil se at du er der. Dersom ditt medlemskap i SV krever særlig beskyttelse ber vi om at du kontakter oss på post@sv.no før du benytter deg av disse løsningene.

Aktivistportal
SV bruker en aktivistportal for å muliggjøre kontakt med og aktivisering av medlemmer og aktivister til ulik partiaktivitet. Formålet med plattformen er kommunikasjon med medlemmer og aktivister for å invitere til politisk aktivitet, informasjon om betaling av kontingent og for å kartlegge kompetanse i organisasjonen.

Via dette systemet kontakter vi medlemmer i partiet. Aktivister og medlemmer kan også selv opprette bruker i dette systemer for å melde seg på arrangementer og/eller svare på spørreundersøkelser som angår deres aktivitet i partiet.

Tilgang i dette systemet har sentralt ansatte i partiapparatet. Tilgangen utenom dette er nivåstyrt, slik at ansatte og tillitsvalgte i fylkene kun har anledning til å se informasjon om tilknyttede personer i eget fylke.

Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kontakter deg via dette systemet, vennligst ta kontakt på post@sv.no.

Kontakt og innsyn

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på SVs personvernpolicy, har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på personvern@sv.no.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger hos sosialistisk venstreparti ber vi deg om å ta kontakt på medlem@sv.no. Vi ber deg om å benytte Datatilsynet sitt innsynsskjema slik at vi på best og raskest mulig måte kan behandle forespørselen. Skjemaet finner du her.

NB! Vi gjør oppmerksom på at du må kunne tilstrekkelig identifiseres før vi kan utlevere opplysninger.

 

Liste over databehandlere:

Per 15.06.2020 benytter SV seg av følgende databehandlere:

  • Unicornis AS – databehandler medlemsregister
  • Copyleft Solutions – databehandler nettside
  • Apsis – databehandler nyhetsbrev og spørreundersøkelser
  • Microsoft Forms – databehandler innspillskjemaer
  • Zetkin Foundation – databehandler aktivistportal

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter