open menu

Saker i bystyret

Sist oppdatert: 27. juni 2022

SVs bystyregruppe behandler hver måned en lang rekke saker i bystyret og de ulike fagutvalgene i Bergen kommune. På denne siden finner du en jevnlig oppdatert oversikt over aktuelle saker som skal behandles, og hvem du kan ta kontakt med hvis du har innspill, forslag eller spørsmål. Bystyregruppen ser fram til å høre fra deg!

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Neste møte: 30. august (Saker enda ikke tilgjengelig).

Aktuelle saker:

SVs representanter i utvalget:

Mikkel Grüner
Telefon: 950 03 228
E-post: mikkel.gruner@bergen.kommune.no

Camilla Ahamath
Telefon:982 98 474
E-post: Camilla.Ahamath@bergen.kommune.no 

Utvalg for miljø og byutvikling

Neste møte: 30. august (Saker enda ikke tilgjengelig).

Aktuelle saker:

SVs representanter i utvalget:

Andreas Madsen Berg
Telefon: 468 92 170
E-post: AndreasMadsen.Berg@bergen.kommune.no 

Jarle Brattespe (i permisjon)
Telefon: 924 09 340
E-post: Jarle.Brattespe@bergen.kommune.no 

Utvalg for finans, kultur og næring

Neste møte: 31. august (Saker enda ikke tilgjengelig).

Aktuelle saker:

SVs representant i utvalget:

Eira Martinsen Garrido
Telefon: 406 40 603
E-post:eira.martinsengarrido@bergen.kommune.no

Utvalg for helse og sosial

Neste møte: 31. august (Saker enda ikke tilgjengelig).

Aktuelle saker:

SVs representant i utvalget:

Diane Alexandra Berbain
Telefon: 995 76 571
E-post: diane.berbain@bergen.kommune.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter