open menu

Retningsvalg for Bergen

Kommunevalget i 2019 blir et retningsvalg for Bergen. Etter fire år med et sentrumsbyråd står valget til høsten mellom en høyreside som vil kutte i velferden, dagens vasne sentrumsbyråd, og en venstreside som jobber for et sterkere fellesskap og en grønn og rettferdig fremtid. SV er det beste valget for alle som ønsker at venstresiden skal styre byen.

For SV er det prioriteringene og standpunktene i politiske saker som avgjør om det er grunnlag for samarbeid. Bergen SV søker makt på vegne av våre velgere for å forandre byen i en mer rettferdig og miljøvennlig retning, og vil forhandle med alle partier som deler vår visjon om et tydelig retningsvalg for Bergen. For at det skal være aktuelt for SV å inngå i et byrådssamarbeid etter valget, må følgende fire krav oppfylles:

Vi krever klimadugnad for Bergen

SV krever handling for å bekjempe klimaendringene. I løpet av neste bystyreperiode skal klimagassutslippene i Bergen ned med minst 40 % sammenlignet med 2017. Siden veitrafikk er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Bergen skal tiltak som reduserer trafikk og kø prioriteres, for å gi byrommene og luften tilbake til menneskene. Derfor vil SV ha full fremdrift i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen og Åsane, og planlegge bybane til Loddefjord. I løpet av perioden skal det inndras parkeringsplasser i sentrum, og det skal etableres bilfrie områder, nullutslippssoner, miljøgater, sammenhengende sykkelruter og trygge skoleveier i alle bydeler.

Vi krever en profittfri velferd

Profitt i velferden senker kvaliteten i tjenestene og forverrer lønns- pensjons- og arbeidsbetingelsene til de ansatte. Derfor vil Bergen SV erstatte markedsretting med egenregi og demokratiske styringsprinsipper. Vårt mål er at hver krone som bevilges skal gå til offentlig velferd for de mange, ikke profitt for de få. Derfor vil vi i løpet av perioden avslutte eller utfase alle kontrakter med kommersielle aktører innen eldreomsorg, tjenester til utviklingshemmede og renhold. Det skal heller ikke inngås noen nye kontrakter med kommersielle aktører.

Vi krever nærbarnehage

Barnehageplass der man bor er bra for barn, voksne og miljøet. Det skaper bedre tilknytning til nabolaget og mindre reising i hverdagen. Derfor vil SV at alle barn skal ha førsterett til barnehageplass innenfor sin skolekrets. Hvis det ikke ligger noen barnehage i skolekretsen skal man få plass i en barnehage i nærmeste skolekrets. For å nå målet vil SV satse på utbygging av nye kommunale barnehager og utarbeide en langsiktig plan for egenregi i kommunen for å ta private barnehageplasser tilbake i kommunal drift.

Vi krever bekjempelse av fattigdommen

Bergen er en ulikhetenes by hvor mennesker hver dag kjemper for å holde fattigdommen utenfor døren. Fattigdom er å ha for lite penger. Det fører med seg skam, angst, håpløshet og handlingslammelse. Skal fattigdommens tvang brytes, må også de som har minst gis økonomisk trygghet til å kunne frigjøre seg selv og bygge et bedre liv for seg og sine. Sosialhjelpssatsene i Bergen skal derfor heves til et nivå som gjør det mulig å planlegge lengre enn fra dag til dag. Derfor skal kommunen følge referansebudsjettet til Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) i utmålingen av sosialhjelp.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter