open menu

Ressursside for ringing

På denne siden finner du ressurser som kan være til hjelp når du skal ringe og snakke med medlemmer av Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti.

Prioriterte aksjoner

Zetkin gir deg mulighet til å ringe på egen hand, selv om det er sosialt å delta på dugnad i Zoom. Du kan sjekke innom her for å se hvilke aksjoner du skal prioritere. Dersom du ikke er vant med å ringe enda, anbefaler vi å begynne med mobilisering.

  1. Bergen: Mobilisere: ringe velgere
  2. Bergen: Mobilisere ringere til mobilisering
  3. Bergen: Mobilisere til morgenaksjon for kommende dager
  4. Bergen: Mobilisere til stands

Det kan hende prioriteringen er annerledes når du kommer på felles ringedugnad. Du kan ikke ringe uten å ha vært på opplæring først, det kan du få på felles ringedugnad for mobilisering.

SMS til dem som ikke svarer

Når du ringer er det ofte kjekt å kunne sende en forklaring på hvorfor du har ringt til noen. Under følger noen eksempler du kan bruke hvis du gjør dem til dine egne. Tekst i [klammeparentes] må du alltid bytte ut til det som er riktig for deg.

Mobilisere medlemmer og sympatisører til en aksjon der vi vet man har Zetkin-bruker fra før (for eksempel til ringere som vi vet har opplæring)

Bokmål

Hei det er [fullt navn] som har forsøkt å komme i kontakt med deg. Jeg er frivillig i [lokallag] SV, og lurer på om du har anledning til å komme på [type arrangement]. Det ligger datoer ute i zetk.in/o/474/ hvor du kan skrive deg opp selv hvis det passer. Ellers kan du ta kontakt med meg direkte, så kan jeg hjelpe deg med å skrive deg opp.

Nynorsk

Dette er [fullt namn] som har forsøkt å ringje deg. Eg er frivillig i [lokallag] SV og vi lurer på om du har høve til å delta på [type arrangement] dei komande vekene. Ta kontakt om nokon av desse er aktuelle for deg å delta på så vil eg setje deg opp som deltakar.  Om ikkje så høyrer du sikkert frå oss seinare. Om du heller har lyst å føre deg opp sjølv kan du gjere dette på zetk.in/o/474/ Dette krev innlogging. 

Mobilisere medlemmer og sympatisører til en aksjon der vi ikke vet om det finnes Zetkin-bruker fra før

Hei det er [fullt navn] som har forsøkt å komme i kontakt med deg. Jeg er frivillig i [lokallag] SV, og lurer på om du har anledning til å komme på [type arrangement] i løpet av de nærmeste ukene. Ta kontakt dersom dette er aktuelt, så vil jeg sette deg opp. Ellers hører du fra oss senere.

Undersøke hvem som vil være aktive i valgkampen 2021

Hei det er [fullt navn] som har forsøkt å komme i kontakt med deg. Jeg er frivillig i [lokallag] SV, og vi ringer rundt for å finne folk som vil være aktive i valgkampen. Hvis det passer, kan du fylle ut undersøkelsen selv på zetk.in/o/474/surveys/391 ellers hører du fra oss senere. Ha en fortsatt god dag!

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter