open menu

Kontakt Bergen SV

Adresse:
St. Jakobs Plass 9
5008 BERGEN

Telefon:
482 79 779

E-post:
bergen@sv.no
E-post som går til hele styret: bergensvstyret@sv.no
E-post som går til arbeidsutvalget: aubergensv@sv.no

Styremedlemmer

Bystyregruppen:

Mikkel Grüner
Telefon: 950 03 228
E-post: mikkel.gruner@bergen.kommune.no
Gruppeleder, leder i utvalg for barnehage, skole og idrett, og medlem i forretningsutvalget

Diane Alexandra Berbain
Telefon: 995 76 571
E-post: diane.berbain@bergen.kommune.no
Nestleder i utvalg for helse og sosial og medlem i forretningsutvalget

Camilla Edith Ahamath
Telefon:982 98 474
E-post: Camilla.Ahamath@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for barnehage, skoleog idrett

Jarle Brattespe
Telefon:924 09 340
E-post:Jarle.Brattespe@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling

Andreas Madsen Berg
Telefon:468 92 170
E-post:AndreasMadsen.Berg@bergen.kommune.no 
Medlem i utvalg for miljø og byutvikling

Eira Vilde Martinsen Garrido
Telefon: 406 40 603
E-post:eira.martinsengarrido@bergen.kommune.no
Medlem i utvalg for finans, kultur og næring

Sekretær for bystyregruppen
Gabriel Steinsbekk
Telefon: 936 59 898
E-post: gabriel.steinsbekk@bergen.kommune.no

Bydelslag i Bergen SV

Dalen SV

Leder: Marthe Hammer

Telefon: 97672203

E-post: mchammer@online.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter