open menu

Bergen SVs hovedsaker

Valget den 9. september står mellom en høyreside som vil kutte i velferden og lage kø, kaos og klimakrise, og en venstreside som jobber for et sterkere fellesskap og en grønn og rettferdig fremtid. SV er det beste valget for alle som ønsker at venstresiden skal styre Bergen.

Bedre velferd for alle

Bergenserne skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger uavhengig av hvor i kommunen de bor eller hvilken økonomi de har. Gode kommunale tjenester er grunnplanken i den rettferdige og sosialt omfordelende byen. Derfor vil ikke SV bare forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle.

SV vil:

 • Gi alle barn gratis SFO.
 • At alle barn får barnehageplass i sin skolekrets.
 • Bygge minst 450 nye sykehjems- og omsorgsplasser.
 • Stanse velferdsprofitørene i Bergen.

Rettferdig klimadugnad

For SV går kampen mot klimaendringer og lokal forurensing hånd i hånd med kampen mot økende forskjeller. En klimapolitikk som bidrar til sosial utjevning er ikke bare rett, men også nødvendig. Det må bli lettere og billigere å reise kollektivt, slik at flere får mulighet til å velge bort bilen. Biltrafikk er den viktigste årsaken til utslipp av både NO2 og svevestøv i Bergen, og veitrafikken er den største enkeltkilden til klimagassutslipp. Å bekjempe helsefarlig luft og klimaendringer krever en langt mer miljøvennlig byutvikling som faktisk gjør noe med den unødvendige biltrafikken.

SV vil:

 • Kutte klimagassutslippene med minst 40 % sammenlignet med 2017.
 • Alltid prioritere helse og retten til frisk luft over retten til å forurense.
 • Ha 1000 nye kollektivavganger i Bergensområdet i neste periode.
 • Ha full fremdrift i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen og Åsane.

Kamp mot fattigdom

Bergen skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de trenger. Ingen kriser blir mindre av at den som rammes blir fattigere. Skal fattigdommens tvang brytes, må også de som har minst gis økonomisk trygghet til å kunne frigjøre seg selv og bygge et bedre liv for seg og sine.

SV vil:

 • Styrke økonomien til de fattigste familiene ved å øke sosialhjelpen.
 • Sørge for at kommunen sikrer uføretrygdede og alderspensjonister en trygg økonomi.
 • Øke bostøtten.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter