open menu

Årsmøtet i Bergen SV

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Uttalelser


Sak 3 Beretninger

Sak 4 Regnskap

Sak 5 Arbeidsplan

Sak 7 Valg

 

 

 

 

Her finner du vedtatte dokumenter fra årsmøtet i Bergen SV 2020:

Godkjent årsberetning fra styret i Bergen SV 2019

Godkjent årsmelding fra bystyregruppen til iBergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:

Nato gjør verden farligere

Boligutbygging på Dokken for de mange- ikke for de få

Bergen for Bheki

På tide med full selvbestemmelse

Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele Vestland

Strengere regulering av oppdrettsnæringen

Situasjonen i Catalonia

Det er på tide å regulere omsetningen av cannabis

Vedtatt arbeidsplan
Arbeidsplan Bergen SV 2020

Vedtatt budsjett
Budsjett Bergen SV 2020

Valg
Her finner du en oversikt over alle som ble valgt på årsmøtet

Vedtatte vedtekter for Bergen SV
Vedtekter for Bergen SV

 

Her finner du vedtatte dokumenter fra årsmøtet i Bergen SV 2019

Vedtatt valgprogram:
For de mange, ikke for de få – Valgprogram for Bergen SV 2019 – 2023

Vedtatt Arbeids- og  Organissjonsplan 2019-2021
Arbeids- og organisasjonsplan Bergen SV 2019 – 2020

Vedtatt budsjett for 2019
Budsjett Bergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:
Bybanen til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane- snarest!
SV vil sikre ny kurs for Bergen i 2019
Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak.
Cruisetrafikk og bymiljø
Mandat for forhandlinger
Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen
En kollektivsatsing for fremtiden
På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!
Spinraza for alle!
Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public manaement på ville veier

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter