open menu

Årsmøtet i Bergen SV

Disse sakene ble vedtatt på årsmøtet 2022

Sakspapirer fra årsmøtet 2022

Sak 1 – Konstituering

Sakspapir konstituering

Sak 2 – Uttalelser

U1 Et nei til Baseavtalen

U2 Sabrin må få bli!

U3 Et levende kultur-Bergen

U4 Byrådet har sviktet arbeidet med bilfritt Møhlenpris

U5 Kvinnefengsel

U6 Skikkelige lønns og arbeidsforhold for helsearbeiderne

U7 Barns rettssikkerhet må styrkes

U8 God studentpolitikk er god sosialpolitikk

U9 Solceller er en del av løsningen

U10 Kontroll med strømprisene

Sak 3 – Beretninger

S3 – Årsmelding fra styret i Bergen SV for året 2021

S3 – Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe for 2021

S3 – Årsmelding fra Bergen Sosialistiske Studenter

Sak 4 – Regnskap

S4 – Regnskap for Bergen SV 2021

S4 – Revisjon av årsregnskap for 2021

Sak 5 – Arbeidsplan

Sak 6 – Budsjett

S6 – Forslag til budsjett 2022 for Bergen SV

Sak 7 – Vedtekter

S7 – Innkomne endringsforslag vedtekter

S7 – Nåværende vedtekter Bergen SV

Sak 8 – Valg

S8 – Valgkomiteens forslag til nytt styre i Bergen SV 2022

S8 – Øvrige valg


Disse sakene ble vedtatt på årsmøtet 2021

Sakspapirer fra årsmøtet 2021

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Uttalelser

Sak 3 Beretninger

Sak 4 Regnskap

Sak 5 Arbeidsplan

Sak 6 Budsjett

Sak 7 Valg


Årsmøtet i Bergen SV 2020

Godkjent årsberetning fra styret i Bergen SV 2019

Godkjent årsmelding fra bystyregruppen til iBergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:

Nato gjør verden farligere

Boligutbygging på Dokken for de mange- ikke for de få

Bergen for Bheki

På tide med full selvbestemmelse

Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele Vestland

Strengere regulering av oppdrettsnæringen

Situasjonen i Catalonia

Det er på tide å regulere omsetningen av cannabis

Vedtatt arbeidsplan
Arbeidsplan Bergen SV 2020

Vedtatt budsjett
Budsjett Bergen SV 2020

Valg
Her finner du en oversikt over alle som ble valgt på årsmøtet

Vedtatte vedtekter for Bergen SV
Vedtekter for Bergen SV

Årsmøtet i Bergen SV 2019

Vedtatt valgprogram:
For de mange, ikke for de få – Valgprogram for Bergen SV 2019 – 2023

Vedtatt Arbeids- og  Organissjonsplan 2019-2021
Arbeids- og organisasjonsplan Bergen SV 2019 – 2020

Vedtatt budsjett for 2019
Budsjett Bergen SV 2019

Vedtatte uttalelser:
Bybanen til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane- snarest!

SV vil sikre ny kurs for Bergen i 2019

Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak.

Cruisetrafikk og bymiljø

Mandat for forhandlinger

Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen

En kollektivsatsing for fremtiden

På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!

Spinraza for alle!

Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public manaement på ville veier

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter