open menu

SV vil samle venstresiden

Ved valget neste år må en samlet venstreside love velgerne at et flertall for venstresiden vil bety et byråd fra venstresiden.

Sentrumsbyrådet slår sprekker allerede ett år før valget. Både KrF og Venstre åpner for å samarbeide med Høyre.

MDG sier de er fornøyd med dagens situasjon og vil helst fortsette som før. Arbeiderpartiet vil følge situasjonen tett, og håper det hele skal gå over av seg selv.

Det er sikkert underholdende for medier og kommentatorer at det igjen er rot i bypolitikken, men det gjør ikke Bergen til et bedre sted å bo.

Faktum er at Bergen har et byråd uten et felles prosjekt, med fire partier som drar i hver sin retning og står på stedet hvil. Det virker som det er KrF som bestemmer hvem Arbeiderpartiet skal få lov å samarbeide med.

De største politiske endringene som har skjedd de siste årene, er alle resultatet av budsjettgjennomslag for SV.

I løpet av de tre siste årene vil sosialhjelpssatsene i Bergen ha økt med 85 millioner kroner. Det er et historisk fattigdomsløft, og unikt i Norge. For eksempel vil en alenemor med to barn på syv og elleve år ha fått en økning i sosialhjelpen på over 3000 kroner i måneden.

Alene i 2022 fikk SV gjennomslag for over 55 millioner kroner til blant annet enøk-tiltak, tilskudd til solenergianlegg og ladeinfrastruktur og sykkeltiltak.

Det var SV som måtte innfri løftet Arbeiderpartiet ga velgerne om å innføre gratis SFO for første klasse. Først lokalt i august 2021, da SV presset gjennom gratis SFO for førsteklassingene ved ti skoler i Bergen, deretter nasjonalt gjennom statsbudsjettet for 2022 da ordningen ble innført for alle førsteklassinger i hele landet.

Kommunevalget neste år blir et retningsvalg for Bergen. Det er jevnt mellom blokkene, men et flertall for venstresiden er innen rekkevidde.

På den siste meningsmålingen i BT mangler SV, Ap, Rødt og MDG kun to mandater for å ha flertall sammen.

Et slikt flertall vil kunne gi Bergen en mer rettferdig politisk retning, som gjør noe med de økende forskjellene og kutter klimautslipp.

Hvordan kunne et slikt prosjekt sett ut?

Et venstresidebyråd ville kunne avsluttet alle avtaler med kommersielle selskaper innenfor den kommunale velferden, og ansatt flere i hele, faste stillinger.

Man kunne ansatt støttekontakter som vanlige arbeidstakere. Man kunne fryst leieprisene i kommunale boliger.

Man kunne innført retningslinjer som sikrer at kommunen ikke kjøper produkter eller tjenester fra leverandører som opererer på okkupert jord eller i strid med menneskerettighetene.

Kanskje man til og med kunne turt å øke eiendomsskatten på en måte som gir større økonomisk handlingsrom, samtidig som den er sosial og omfordelende.

SV vil utfordre Arbeiderpartiet spesielt, men også Rødt og MDG, til å gi et felles løfte til velgerne om at et flertall for disse partiene ved valget neste år vil være ensbetydende med et nytt byråd fra venstresiden.

Det er en avklaring velgerne bør få.

Mikkel Grüner, gruppeleder i Bergen SV

Leserinnlegg publisert i BT 22.08.22

Del dette