open menu

Fortsatt fattigdomsløft og historisk klimasatsing

SV er enige med byrådspartiene, Rødt og representantene Tungesvik og Torgersen (Sp) om budsjettavtale for 2022.

SV er enige med byrådspartiene, Rødt og representantene Tungesvik og Torgersen (Sp) om budsjettavtale for 2022.

Hele budsjettavtalen for 2022 finner du her.

– Økonomien til dem som har minst i byen vår styrkes igjen i dette budsjettet ved at sosialhjelpssatsene økes med nye 25 millioner kroner, sier SVs gruppeleder Mikkel Grüner.

I løpet av de tre siste årene vil sosialhjelpssatsene i Bergen ha økt med 85 millioner kr. Det er et historisk fattigdomsløft, og unikt i Norge. For eksempel vil en alenemor med to barn på 7 og 11 år ha fått en økning i sosialhjelpen på over 3000,- i måneden.

– Dette er et helt nødvendig løft som virkelig gjør en forskjell i folk sine liv, sier Grüner.

Med denne budsjettavtalen har SV også fått gjennomslag for en historisk klima- og miljøsatsing, med over 55 millioner kroner til blant annet ENØK-tiltak, tilskudd til solenergianlegg og ladeinfrastruktur, og sykkeltiltak.

– Byrådspartiene la i høst fram et klimabudsjett som ikke var i nærheten av å nå klimamålene for Bergen. SV har igjen fått store gjennomslag for å rette på dette, sier nestleder i bystyregruppen Diane Berbain.

SV har også fått inn over 15 millioner til kulturtiltak, blant annet en lønns- og prisjustering av alle de ikke-søkbare tilskuddene på kulturfeltet. Det er spesielt viktig sett i lys av koronapandemien.

SV vil fortsette å vise vei for venstresiden i Bergen, og være i opposisjon til det vi fremdeles mener er et retningsløst sentrumsbyråd.

Hele budsjettavtalen for 2022 finner du her.

Her kan du se en oversikt over noen av SVs gjennomslag i budsjettavtalen:

Økning av sosialhjelpssatsene+ kr 25 000 000
Flere ansatte i kommunens bemanningssenter+ kr 5 000 000
Flere ansatte i rusomsorgen+ kr 3 000 000
Flere ansatte i SFO+ kr 5 000 000
Prosessveiledning for ansatte i barnevernet og NAV, spesielt knyttet til tjenester som er utsatt for vold og trusler om vold+ kr 1 500 000
Forskningsprosjekt om psykisk helse i ungdomsskolen+ kr 800 000
Skolepsykologer / to stillinger+ kr 1 600 000
Prosjektmidler: Antirasisme i skolen: innkjøp av materiell, undervisningstid + kr 1 500 000
Tilsyn med private barnehager+ kr 1 600 000
Ungdomsklubb på Laksevåg- legges ved lokalene til Holen skole+ kr 300 000
Støtte til Ytre Arna Fritidsklubb+ kr 400 000
Kultursommerjobb for ungdom+ kr 1 500 000
Fortsette kjøp av plasser ved NKS Olaviken+ kr 5 450 000
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier+ kr 2 500 000
Tilskudd til solenergianlegg+ kr 5 000 000
Tilskudd til elektrifisering av næringstransport+ kr 2 000 000
Sykkelstamvei-plan/ ansattressurser (dersom kreves planmidler)+ kr 1 000 000
Iverksette styrking av rådgivningskontoret for syns- og hørselshemmede+ kr 2 000 000
Tilbakeføre kutt drift og vedlikehold kommunale parker+ kr 900 000
Tilbakeføre kutt feriereiser og sommerleirer for mennesker med utviklingshemming+ kr 1 600 000
Byantikvaren – Prosjekt skifertak+ kr 500 000
Lønns- og prisjustering for alle ikke-søkbare tilskudd på kulturfeltet+ kr 6 000 000
Stiftelsen Fargespill + kr 500 000
Tilskudd Skeiv Verden Vest+ kr 500 000
ROS+ kr 150 000
Robin Hood-huset+ kr 150 000
Psykiatrialliansen+ kr 500 000
Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland)+ kr 500 000
Fontenehuset+ kr 500 000
Amalie Skrams hus+ kr 500 000
LEVE+ kr 100 000
Spillavhengighet Norge+ kr 100 000
Mental helse Bergen – Treffstedet Loftet+ kr 100 000
ALF AS+ kr 1 000 000
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LLP Bergen+ kr 100 000
Kirkens SOS i Bjørgvin+ kr 100 000
Informasjonssenteret Hieronimus+ kr 100 000
Fair play bygg & anlegg Vestland+ kr 300 000
RIO avd Bergen (oppstartsmidler)+ kr 300 000
A-larm+ kr 100 000
Blå Kors Hvite bånd dagsenter+ kr 200 000
Albatross ettervernsenter+ kr 200 000
Vestnorsk jazzsenter+ kr 200 000
Jungelen/JUNG+ kr 50 000
Mørkerommet+ kr 50 000
Arabisk Filmfestival+ kr 50 000
Springbrett for ungdom+ kr 150 000
Økt støtte til bymuseet+ kr 2 000 000
Støtte til MUHO, Tekstilindustrimuseet+ kr 250 000
Økt støtte til Beffen+ kr 200 000
Investeringsstøtte Bergen Kjøtt+ kr 3 000 000
Trygg i vann / Redningsselskapet+ kr 750 000
ENØK-tiltak kommunale boliger og bygg+ kr 15 000 000
Klimatilpasning+ kr 10 000 000
Solenergianlegg kommunale bygg+ kr 5 000 000
Elbil-lading+ kr 5 000 000
Sykkelparkering under tak/ kommunale arbeidsplasser/ sameier+ kr 5 000 000
Sykkeltiltak (handlingsplan for sykkel) + kr 5 000 000
Økt ramme Kirkebukten sjøfrontpark+ kr 1 000 000

SVs bystyregruppe vil under behandlingen av budsjettet i bystyret primært stemme for vårt eget alternative budsjettforslag, og subsidiært stemme for den nå inngåtte budsjettavtalen. Dette helhetlige alternative budsjettforslaget viser hvordan budsjettet til Bergen kommune kunne sett ut hvis SV og venstresiden faktisk styrte byen.

SVs helhetlige alternative budsjett for 2022 finner du her.

Del dette