open menu

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Bergen SV 2021

Her kan du se valgkomiteens forslag til nytt styre i Bergen SV. Styret velges på årsmøtet 30. januar.

Valgkomiteen ble valgt på Bergen SVs årsmøte i januar 2020 og har bestått av: Sara Bell, Ole Helge Gundersen og Ayla Tessem. Ayla Tessem fratrådte valgkomiteen 4. januar 2020.

Valgkomiteen påbegynte sitt arbeid i oktober 2020, og har hatt jevnlige digitale møter, og har i tillegg til å sende ut en rekke spørsmål til samtlige i styret i lokallaget, hatt god og tett telefonkontakt med det sittende styret i 2020.

Valgkomiteen (nå redusert til Sara Bell og Ole Helge Gundersen) legger frem en innstilling til årsmøtet til et styre som sammen med representanter for SU, Høyden SV og bystyregruppen vil representere et mangfold i bakgrunn, alder, erfaring og interesse, både organisatorisk og politisk. Det er vårt klare inntrykk at vi har satt sammen en gruppe mennesker som kan gå inn i 2021 med stor selvtillit og som sammen vil kunne løse lokallagets oppgaver på en glimrende måte, i likhet med det avtroppende styret. Vi håper at årsmøtet vil ta godt imot innstillingen til nytt styre.


VervNavnValgperiode
LederHilde Boberg Andresen2021-2022
Politisk nestlederAyla Tessem2021-2023NY
Organisatorisk nestlederIvar Grape2020-2022
KassererAslak Owren2020-2022
MedlemCarjet Demir2020-2022
MedlemJens Revold2021-2022NY
MedlemSteinar Sandstad2021-2023
VaramedlemLena Grønningsæter2021-2022NY
VaramedlemBenedict Peters2021-2022
VaramedlemKari Petersen2021-2022NY
VaramedlemSvein Charles Larsen2021-2022NY
VaramedlemRannveig Jordalen2021-2022NY
VaramedlemVilde Henningsgård2021-2022NY
Litt om de som stiller til valg:

Hilde Boberg Andresen(26): Kommer fra Landås, Årstad. I fjor ble jeg valgt til lokallagsleder av Bergen SV.

Ble aktiv i SU i 2010. Det har vært mitt lengste og dedikert viktigste forhold noensinne. Var leder i Hordaland SU i 2012-2015. Har vært kvinnepolitisk leder i Hordaland SV, har sittet fire år i bystyret i Bergen. Er instruktør i feministisk selvforsvar og ble kåret til Bergens tøffeste jente i 2015 fordi jeg demonstrerte mot reklame på buss. 

Jeg elsker aktivisme, og mine favorittsaker er alle saker som får det til å brenne i hjertet og blodårene mine. Men skal jeg velge noe som får det til å dunke hardest må det være omfordeling av makt, kamp mot voldtekt og fighten for en rettferdig asylpolitikk. 

Ayla Tessem (30): Har vært aktiv i SU/SV siden jeg var 14 i ulike fylker og verv. Har vært nestleder i Hordaland SU, valgkampsekretær 2 år for fylkeslaget til Hordaland SU og organisatorisk nestleder i Bergen SV. Er leder for arbeidsgruppen til 8.mars-initiativet i Bergen.

Jobber på UiB og på fritiden går jeg tur med hunden og spiller dataspill.

Jens Revold: Er pensjonist, men jobber i redusert stilling ved Havforsknings instituttet. Jeg jobber der med fiskeriutdanning for studenter fra Myanmar, en type arbeid jeg også var involvert i over mange år ved Norges fiskerihøgskole ved UiT. Samarbeid med land i sør er meningsfullt og en glede å være med på. Jeg har vært involvert i denne typen prosjekt over hele verden, og kan si at både Norge og ikke minst Bergen har mye å bidra med! 

Politisk meldte jeg meg inn i SV i 1975, og har over en årrekke vært aktiv i Tromsø SV som blant annet som styreleder. Jeg var i mange år med i kommunestyret; i perioden 2003-2007 som gruppeleder for SV og som leder i Plan og næringskomiteen. Over 15 måneder i 2007-2009 var jeg statssekretær for Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet.

Spesielle interesseområder er miljø, næring, utbygging, bolig og internasjonal solidaritet! 

Steinar Sandstad (70): bor på Bønes. Steinar har vært varamedlem til styret i ett år og han har vært styremedlem det siste året. Steinar Sandstad har vært lærer, skolebyråkrat, bankmann, direktør for Statped og han var med å etablere Utdanningsdirektoratet da dette ble oppretta. Steinar Sandstad har vært leder og medlem av en lang rekke styrer, råd og utvalg innafor både utdannings- og helsesektoren sektoren i Norge, samt ledet og tatt del i flere bistandsprosjekter i regi av Verdensbanken og Nordisk Ministerråd.

Steinar er LO-medlem, men har tidligere hatt tillitsverv i det daværende Norsk Lærerlag og han har hatt tillitsverv innafor boligsamvirket og innafor Norges Røde Kors. Steinar er i dag medlem av arbeidsutvalget for Landsrådet i Norges Røde Kors. Han er trønder, men har vært bosatt i Bergen i mer enn 50 år.   

Steinar Sandstad er opptatt av internasjonal og nasjonal solidaritet, forsvar av velferdsstaten, bolig- og arbeidsmarkedspolitikk for unge mennesker samt levekår for mennesker med de største, de spesielle og de sammensatte behovene.

Benedict Peters: Jeg har mange år erfaring med styreverv i flere organisasjoner, og brenner for SVs politikk m.m. Jeg har bakgrunn i økonomi og administrasjon med arbeidserfaring som daglig leder/nettverksleder i en av Bergens Frivilligsentralene.  
Jeg jobber nå som koordinator for et integreringsprosjekt ved Kirkens Bymisjon.
Jeg har en minoritetsbakgrunn og vil kjempe for et bedre integreringsarbeid og rettferdighet for alle.  Jeg er også Interessert i nærings- og internasjonal politikk. 
Snakker norsk, engelsk og fransk flytende, er positiv, pålitelig og målrettet.

Lena Grønningsæter: Jurist i universitets- og høyskolesektoren, alltid stemt SV men aktiv siden 2005, særskilt opptatt av sosial rettferdighet, feminisme og vedtekter. 

Kari Petersen (59): Jeg har i mange år jobbet med organisering av konferanser og lignende arrangement og trives med det arbeidsfeltet, etter opprinnelig utdanning som barnevernpedagog og jobb i den sektoren en god del år. Har bodd mange år i Oslo, men flyttet hjem igjen til Bergen i 2013.

Siste halvannet året har jeg vært engasjert i Handala – Palestinabutikken i Bergen, som er en frivillig solidaritetsbutikk som selger varer i all hovedsak produsert i Palestina, og til inntekt for virksomheter og lokalsamfunn der. Solidaritet og rettferdig fordeling er forhold som har opptatt meg over lang tid.

Svein Charles Larsen: Vokst opp på Varden skole i Fyllingsdalen. Bodd på Minde fra jeg var 16 år. Vært FN-soldat i fredsbevarende styrker i Libanon. 

Yrke: Blikkenslager og servicetekniker innen ventilasjon.
Idrett: Spilt fotball i Nymark IL fra jeg var 10 år. Spiller enda 3. divisjon fotball i Nymark IL som senior.  Interesser som tilskuer: Fotball og vinteridrett samt de fleste andre idretter. 
Prosjekter på hytten i Sogn i helgene
Står for:  Et samfunn med minst mulig forskjeller. Miljø, blant annet luftkvalitet i Bergen. Liker å jobbe på lag med folk som som har samme mål. Felleskap og altruisme.
Ord jeg lever etter: Sammen er vi sterke!
Jeg er dypt uenig i det du sier, men villig til å gå i døden for din rett til å si det.

Rannveig Jordalen (49): Født i Bergen, oppvaksen i Hallingdal, sambuar.
Arbeider som Administrasjonssekretær på Lokal sikkerheitseining i Divisjon psykisk helsevern. Har bakgrunn frå Miljøarbeid frå Regional sikkerheitspost og frå Straxhuset. Er frikjøpt i 40 % for Fagforbundet som Hovedtillitsvald i divisjonen. 

Sit i Hovedstyret til Fagforbundet Helse-Bergen avd. 081 og i pasient- og sikkerheitsutvalet i Divisjon psykisk Helse. Saker som engasjerer sterkt (av mange) er: Profitt på Velferd, Sosiale og økonomiske forskjeller, Kvinnekamp og likestilling, Ruspolitikk, Bruk av vikarbyrå, Palestina

Vilde Henningsgård (28): fra Asker utenfor Oslo. Har vært medlem i SV siden 2018, men jeg ble først mer deltakende sommeren 2020, da jeg flyttet til Bergen for å starte i jobb på UiB. Fra før av har jeg en master i samfunnsernæring og 4+ år med studentengasjement, der to av disse ble brukt som studentpolitiker på fulltid for OsloMet. SV ble mitt parti på grunn av mitt engasjement for feminisme og for å redusere sosial ulikhet i helse, og jeg ser fram til å kunne bidra mer aktivt.

Del dette