open menu

SV enige med byrådspartiene og Sp om budsjettavtale for 2021

SV fortsetter det historiske fattigdomsløftet i Bergen, med 20 nye millioner til fattigdomsbekjempelse.

SV fortsetter det historiske fattigdomsløftet i Bergen, med 20 nye millioner til fattigdomsbekjempelse i budsjettavtalen for 2021.

Hele budsjettavtalen finner du her.

– De som har minst må gis økonomisk trygghet til å kunne frigjøre seg selv og bygge et bedre liv for seg og sine. Det bidrar vi til med denne budsjettavtalen, sier SVs gruppeleder Mikkel Grüner.

Koronapandemien har vist oss alle hvor avhengige vi er av en sterk velferdskommune, som stiller opp for alle bergensere. Det er viktigere enn noen gang at vi løfter i bunn, og bygger ut velferden i byen vår.

Byrådet la fram et klimabudsjett som ikke var i nærheten av å nå Bergens klimamål. Med denne budsjettavtalen har SV fått gjennomslag for viktige saker som vil bidra til å rette på dette, f.eks. 15 millioner kroner til ENØK-tiltak, tilskudd for ladeinfrastruktur og solenergianlegg, og flere sykkeltiltak. Til sammen blir dette en klima- og miljøpakke på over 30 millioner kroner.

– SV har fått gjennomslag får flere ansatte i velferden. Det er ikke bare viktig å forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle. I denne avtalen blir det flere årsverk på sykehjemmene, flere ansatte i kommunens bemanningssenter, og flere barne- og ungdomsarbeidere i Bergensskolen, sier Diane Berbain, som sammen med Grüner har forhandlet fram den nye budsjettavtalen.

SV vil fortsette å vise vei for venstresiden i Bergen, og være i opposisjon til det vi fremdeles mener er et retningsløst sentrumsbyråd.

Hele budsjettavtalen finner du her.

Her kan du se en oversikt over noen av SVs gjennomslag i budsjettavtalen:

Satsheving sosialhjelp:+ kr 16 600 000
Økt bostøtte:+ kr 4 200 000
Økt bemanning langtidsavdelinger sykehjem:+ kr 7 000 000
Heltidskultur – Flere stillinger i kommunens bemanningssenter:+ kr 2 000 000
Økt tilskudd til andre aktivitets- og kulturtilbud for mennesker med utviklingshemming siden feriereiser vil være vanskelig grunnet pandemien:+ kr 425 000
Beholde åpningstidene ved MO-sentrene Gyldenpris og Nesttun:+ kr 5 100 000
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier:+ kr 3 000 000
Tilskudd til elektrifisering av næringstransport:+ kr 2 000 000
Økt kapasitet til sykkelplanlegging:+ kr 2 000 000
Prosjekt for resirkulering av tekstilavfall:+ kr 1 000 000
Tilsyn ulovlig hyblifisering:+ kr 1 000 000
Lavterskel jobbtilbud for LAR-pasienter:+ kr 2 000 000
Barne- og ungdomsarbeidere i Bergensskolen:+ kr 1 500 000
Tilskudd til solenergianlegg:+ kr 1 500 000
Økt tilsyn barnehager:+ kr 1 750 000
Tilskudd studenters psykiske helse (Sammen):+ kr 550 000
Fyllingsdalen teater:+ kr 750 000
ROS:+ kr 300 000
Skeiv Verden Vest:+ kr 350 000
Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland):+ kr 300 000
Amalie Skrams hus:+ kr 300 000
ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger:+ kr 15 000 000
Trygge skoleveier, herunder styrking av Hjertesoner:+ kr 4 000 000
Tiltak for klimatilpasning:+ kr 7 500 000
Oppgradering og utrusting av uteområde i skoler og barnehager:+ kr 5 000 000

SVs bystyregruppe vil under behandlingen av budsjettet i bystyret primært stemme for vårt eget alternative budsjettforslag, og subsidiært stemme for den nå inngåtte budsjettavtalen. Dette helhetlige alternative budsjettforslaget viser hvordan budsjettet til Bergen kommune kunne sett ut hvis SV og venstresiden faktisk styrte byen.

SVs alternative budsjett for 2021 finner du her.

Del dette