open menu

Programkomiteens forslag til arbeidsprogram

På landsmøtet i 2021 skal SV vedta et nytt arbeidsprogram for stortingsperioden 2021-2025. Programkomiteens forslag til arbeidsprogram er sluppet og nå skal hele partiet diskutere og komme med innspill.

Her finner du programkomiteens forslag til nytt arbeidsprogram

Landsstyrerepresentanter, fylkeslag, lokallag, utvalg, nettverk og medlemmer i SV kan levere endringsforslag til programmet. Frist for endringsforslag er i første rekke 7. desember. I januar vil SVs landsstyre behandle forslagene og så fortsetter diskusjonen etter det, for eksempel på årsmøtene til lokallagene og fylkeslagene.

Bergen SV arrangerer en rekke digitale medlemsmøter om programmet, og vi håper mange vil komme og være med å diskutere og komme med innspill. Da kan vi få noen forslag som vi som lokallag samlet kan sende inn. 

Her er oversikt over programmøter i Bergen SV denne høsten:
Torsdag 19. november klokken 18.00. Tema: arbeid og velferd.
Torsdag 26. november klokken 18.00. Tema: miljø.
Torsdag 3. desember klokken 18.00. Tema: internasjonal politikk.

Håper å se mange av dere der, både deg som er valgkamp-veteran og deg som nettopp har meldt deg inn. Vi gjør ting best sammen, og alles innspill og erfaringer er viktig her.

Mer detaljer om møtene sendes ut på medlemsmailen «Siste nytt fra Bergen SV» som sendes ut annenhver fredag.
Ta kontakt med bergen@sv.no hvis du har noen spørsmål om prosessen eller ikke finner medlemsmailen. 

Med kameratslig hilsen
Hilde Maria Boberg Andresen
Lokallagsleder, Bergen SV

Del dette