open menu

SV vil ta imot Syria-flyktninger

Oddny Miljeteig, og bystyregruppen til Bergen SV, har foreslått at Bergen skal ta imot 30 syriske flyktninger.

Dette er et forslag om en storbydugnad, fra alle SV-gruppene i de fem største byene i Norge. Målet med dugnaden er at de største byene til sammen skal ta imot de 123 flyktningene FNs høykommisær for flyktninger har bedt om at Norge tar imot, og som regjeringen har sagt nei til.

 

Les også sak i BT: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/SV-vil-ta-imot-Syria-flyktninger-3180628.html

Les Oddny sin spalte i BA «Storbydugnad, eller iskald skam?»: http://www.ba.no/meninger/article7561625.ece

 

Interpellasjon fra bystyremedlem Oddny Irene Miljeteig  til første mulige bystyremøte: Bergen deltar i en storbydugnad for å motta 123 syriske kvoteflykninger som regjeringen har sagt nei til .

-«Nordmenn har gjennom årene vennet seg til at Norge gjerne er blant de beste i verden når det gjelder humanitær innsats og dugnadsvilje. I denne saken viser norske myndigheter et helt annet og hjerterått bilde av Norge som vi tror at nordmenn ikke vil vedkjenne seg, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International til avisen Aftenposten 18.august 2014.

For kort tid tilbake fikk 123 av de syriske flyktningene som FNs høykommissær for flyktninger ville at Norge skulle ta imot avslag. De fleste fikk avslag med begrunnelsen om at det er manglende kapasitet hos kommunene, fordi en eller flere personer i gruppen var syke og trengte medisinsk hjelp. Disse personene er de mest sårbare, syke, hjelpetrengende syriske flyktningene, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR. Norge er ett av verdens rikeste land og har mulighet til å kunne hjelpe de som trenger oss mest.

De fleste syriske flyktningene som i sommer fikk nei fra Norge, må leve videre i flyktningeleirene i Tyrkia.

Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Av en befolkning på nærmere 21 millioner er mer enn ni millioner mennesker på flukt. Av disse er 6,5 millioner internt fordrevne og mer enn 2,8 millioner flyktninger utenfor Syria. FNs høykommisær for flyktninger anslår at antallet mennesker på flukt utenfor Syria vil ha steget til over fire millioner innen utgangen av 2014.

Hele 97 % av flyktningene befinner seg i Syrias naboland Libanon, Jordan, Tyrkia, Egypt og Irak. I Libanon, med en befolkning på kun 4,3 millioner mennesker, utgjør nå snart hver tredje innbygger en syrisk flyktning. Libanon alene tar imot like mange syriske flyktninger per dag som det totale antallet flyktninger som kommer Norge i løpet av et år. Vi må påberegne at det blir flere flyktninger i årene fremover. Og SV mener at de største byene i Norge nå må gå sammen for å gjøre en liten dugnad ved å ta imot de 123 flyktningene FN mener trenger Norge.

Sverige praktiserer «den åpne dørs politikk», og alle syriske flyktninger som kommer til Sverige får permanent oppholdstillatelse. De har allerede tatt et stort ansvar gjennom å gi permanent opphold til mer enn 20.000 flyktninger fra Syria. Sammen med Sverige, og Tyskland som tar imot et betydelig antall syriske overføringsflyktninger og asylsøkere, kan Norge gå foran i en europeisk dugnad for flyktningene fra Syria.
Verden står overfor en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak og Bergen, Norges nest største by må legge til rette for å hjelpe de som trenger det mest.

SV fremmer i disse dager  likelydende interpellasjoner i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. SV foreslår at alle disse storbyene inngår i en storbygdugnad der en ber om at regjeringen omgjør vedtaket på avslag til 123 Syriske kvoteflykninger som FNs høykommissær for flykninger har bedt Norge om å ta imot.  SV foreslår at disse kvoteflykningene inngår som en ekstra dugnad fra Norge.
SV foreslår følgende fordeling mellom byene: Oslo 50, Bergen: 30, Trondheim: 20, Stavanger 15, Tromsø 8.

Forslaget til vedtak:

Bystyret ber byrådet ta kontakt med regjeringen med henblikk på å omgjøre vedtaket på de 123  kvoteflykningene som FNs høykommissær for flyktninger ønsket at Norge skulle ta imot.
Bergen  kommune vil ta imot omlag 30 av kvoteflykningene.

Med vennlig hilsen
Oddny Irene Miljeteig, SV

 

Interpellasjon storbydugnad for Syriske kvoteflykninger (pdf)

 

 

 

 

 

Del dette