open menu

Barnefattigdom

Samtidig som Norge blir stadig rikere får vi også stadig flere fattige barn.9,4 % av norske barn lever i familier med vedvarende lavinntekt og under EUs fattigdomsgrense. Det utgjør 92 000 barn.

Spesielt er barn med innvandrerbakgrunn utsatt for fattigdom. Antallet fattige barn med innvandrerbakgrunn har økt med nesten 20 000 siden 2006. Det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget slo i 2009 fast at å øke barnetrygden er et av de rimeligste og mest treffsikre tiltakene mot barnefattigdom.

Derfor vil SV:

  • Bruke 1,6 milliarder på å øke barnetrygden.

Les SVs rapport om Forskjells-Norge her

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter