open menu

Audun Lysbakken – Hordaland

Hvem er Audun Lysbakken?

Jeg er 39 år og kommer fra Bergen, men bor i dag på Holmlia i Oslo sammen med familien min. Jeg har sittet på Stortinget siden 2001, og siden 2012 har jeg vært partileder. Jeg ble interessert i politikk for mange år siden, og har i tillegg til SU også bakgrunn fra Natur og Ungdom og Ungdom mot EU. Og så må jeg få legge til at Brann er Norges beste fotballag.

 

Hva er dine hjertesaker? 

Jeg har vokst opp i et land der det er små forskjeller i makt og rikdom, sterke fellesarenaer, nærhet til natur og toleranse for forskjellighet. Dette er det beste med Norge, og det er disse verdiene jeg vil at politikken også skal verne om. Derfor blir jeg urolig når forskjellene er i ferd med å øke. Det aller viktigste vi som politikere nå gjør, er å sørge for å snu forskjellene i makt og rikdom. Vi skal ha en skole som ikke gir opp et eneste barn, og vi må sørge for at ressursene eies av folket og ikke av private aktører. Videre er det helt åpenbart at vi trenger en mye mer offensiv miljø- og klimapolitikk. Vi må satse systematisk på løsninger som ikke slipper ut klimagasser, på kollektivtrafikk, på renere luft og et renere hav.

 

Hva er de tre viktigste sakene i ditt fylke? 

Trygge reiseveier og videre utbygging av Bybanen, bevaring av lokalsykehusene i Odda, Stord og Voss og kampen mot forskjellsbyen Bergen. E16 og jernbanen til Voss må rustes opp slik at det blir trygt å ferdes, og Bybanen må bygges til Åsane og Fyllingsdalen med minst 70 % finansiering fra staten. Våre lokalsykehus må bevares, med dagens funksjoner. Vi må ha statlige midler til å løfte nabolag med særskilte sosiale utfordringer.

 

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn? 

Den voksende ulikheten i makt og rikdom er den viktigste grunnen til den voldsomme politiske polariseringen vi ser i vesten, og til at høyrepopulismen vokser nesten overalt rundt oss. I en tid hvor høyrepartier vokser stadig sterkere, ikke bare i USA, men også i Europa, er det viktigere enn noensinne at vi på venstresiden står opp og viser at det finnes et alternativ. Vi er et lite land, men kan være et viktig eksempel. Vi kan være med å stå opp for venstresidens verdier for bedre fordeling av rikdom og makt, for en sterk velferdsstat og for et samfunn som gir alle muligheter til å lykkes. Den andre store utfordringen vi står overfor, er klimaendringene. Vi vil derfor overlate kloden i bedre stand enn vår generasjon overtok den. Naturen skal gi levebrød, glede og velferd også for barna våre. Da må vi ta offensive grep for å få ned utslippene, vi må verne naturen og vi må sørge for ren og god luft å puste i.

 

Hvordan vil du løse dem? 

Vi vil ha et skattesystem som virker omfordelende og vi vil ha en sterk velferdsstat som fungerer for alle, med gode barnehager, skoler, sykehus og eldreomsorg. Omsorgskronene skal gå til omsorg og ikke til lommebøkene til noen få. Vi må ta klimautfordringene på alvor, og Norge må handle både globalt og lokalt. Vi må sørge for at Norge følger sine internasjonale forpliktelser og at vi gjør de grepene vi kan i lokalsamfunnet. Vi må gjøre det mulig for folk å velge miljøvennlig transport, og vi må stoppe oljeboringen og plastforsøplingen av havet.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter