open menu

Arne Nævra – Buskerud

Hvem er Arne Nævra?

Naturfotograf og filmprodusent med utallige naturfilmer og TV-serier for NRK på samittigheten. Biologisk bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Har vært medlem av SV siden starten (og forløperen SF og SFU siden 1969). Var aktiv i begge EU-kampene. Har også bakgrunn fra fylkespolitikken, og satt som gruppeleder for SV i fylkestinget i perioden 1979-83. Født på et småbruk i Øvre Eiker, og er nå bosatt i Lier.

Hva er dine hjertesaker?

Rettferdighet, solidaritet og miljø. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Innen miljøsaken er bevaring av artsmangfold viktig for meg.

Hva er de viktigste sakene i i ditt fylke?

Samferdsel, byplanlegging og arealdisponeringer. Spesielt nedre deler av fylket er hardt presset på arealer. Det er tap av matjord og markagrensene blir under press. Nedre deler av fylket er nær Oslo, og mange pendler til og fra byen. Gode kollektivløsninger er helt avgjørende.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Det er åpenbart å kontrollere klimaendringene, og få folk flest og de folkevalgte til å forstå alvoret. For sosialister er det like viktig få bukt med fattigdom i og utenfor Norge. Utjevning og solidaritet er nøkkelbegreper.

Hva er dine løsninger?

Hadde jeg visst det, hadde jeg enten vært statsminister eller mangemillionær. Men seriøst: Lettest er det å svare: et stort SV – og store søsterpartier ute – ville gjort at verden i hvert fall forsøkte å gjøre noe med det, gjennom mye sterkere virkemidler – med både gulrot og pisk – retta mot både næringsliv, handelsorganisasjoner, finanssektor og enkeltpersoner.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter