open menu

Lokalprogram

Programmet ble vedtatt på Alna SVs årsmøte i januar 2019, og vil danne grunnlaget for vårt politiske arbeid i bydelsutvalget og som lokallag fram til 2023.

Her ligger programmet som nedlastbart PDF-dokument: Lokallagsprogram 2019

Her er programmet som tekst på nettsiden:

Innledning:

SV kjemper for rettferdighet, gode velferdstilbud og et aktivt miljøvern – for hele Norge, for Oslo og for oss i Alna bydel. Vi ønsker at alle skal ha like muligheter til å leve gode og meningsfulle liv. Her i bydel Alna vil vi jobbe for bedre velferdstjenester i bydelen og at naturen vår ivaretas. Alna SV har store ambisjoner om å styrke og utvikle velferden. Dette krever et fortsatt rødgrønt flertall i bystyret, og at bydelsøkonomien styrkes betraktelig. Det er viktig for oss at bydelens tjenester, som barnehager og hjemmetjenester, drives av bydelen selv. Dette mener vi sikrer en bedre kvalitet for våre innbyggere.

Alna skal være et godt sted å bo, både for eldre og yngre, familier og enslige. For å få til dette ønsker vi mer liv i bydelen; at organisasjoner og kulturtilbud skal få muligheten til å øke aktiviteten, at det opprettes flere kulturtilbud og at det blir flere arbeidsplasser. Bydelens velferdstilbud, som barnehager, fritidsklubber og eldreomsorg må være trygge og gode på det de gjør, og brukerne må bli godt ivaretatt.

Kapittel: En familievennlig bydel

Kapittel: En bydel som ivaretar ungdommen

Kapittel: En bydel for eldre

Kapittel: En kulturell bydel det er fint å bo i

Kapittel: En bydel som tar vare på naturen

Kapittel: En grønn bydel

Kapittel: En bydel som sikrer trygge og gode arbeidsplasser

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter