open menu

Bidra

Bli medlem

Hvis du støtter SV, bør du bli medlem. Noen medlemmer er kun «støttemedlemmer», fordi de ikke har tid til å delta. Andre medlemmer er mer eller mindre aktive, enten i form av å delta på skolering og diskusjoner internt i partiet, eller ved å bidra i valgkamp og andre utadretta aktiviterer.

Bli aktiv

Vi ønsker at flest mulig av våre sympatisører skal bli medlemmer, og at flest mulig av våre medlemmer skal bli aktive. Jo flere aktive medlemmer vi har, jo bedre blir lokallaget. Vi får gjort mer og nådd ut til flere, og vedtakene vi fatter blir grundigere gjennomdiskutert. Hvis du har lyst til å bli aktiv, kontakt lokallagsleder.

Kom med innspill

Vi er alltid på jakt etter innspill og tips. Det kan være forslag til saker Alna SV bør jobbe med, eller aktiviterer du ønsker at lokallaget skal gjennomføre. Ta kontakt med oss.

Gi penger

Dersom du ikke har til eller lyst til å bidra på andre måter, er du alltids velkommen til å gi penger. Lokallagets viktigste inntektskilder er partiskatt fra våre folkevalgte samt medlemskontingenten, men vi tar også imot donasjoner fra medlemmer og sympatisører. Vårt kontonummer er 8101.24.16032, skriv Partistøtte og ditt navn i meldingsfeltet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter