open menu

BU-gruppa til Alna SV

I perioden 2019-2023 har Alna SV to faste medlemmer av Bydelsutvalget i Alna. Vi fikk dessuten et medlem i hver av de tre fagkomiteene i bydelsutvalget, samt fast plass i Arbeidsutvalget. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål i lokale saker. Vi er veldig interessert i å høre fra dere!

  • Sunniva Myrene Bratsberg er nestleder av Bydselsutvalget (BU), representant i Arbeidsutvalget (AU) og leder av Helse og sosial-komiteen. Hun er også Alna SVs gruppeleder.
    E-post: sunnivabratsberg@gmail.com og telefon: 90077128
  • Susana Mercedes Kværndal er medlem av BU og 1. vara til AU. Hun er fast medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen i bydelsutvalget.
    Epost: susananor@hotmail.com og telefon: 9111627
  • Sabahudin «Sapko» Seceragic er 1. vara til BU og er fast medlem av Oppvekst- og kulturkomiteen i bydelsutvalget.
    E-post: sax1971@hotmail.com og telefon 97587425

Mer informasjon om politikk i bydel Alna finner du på bydelsadministrasjonens hjemmesider.

Her finner du valgresultatet for Bydel Alna 2019, SV-stemmene er på side 26.

Andre offentlige verv

Gjennom bydelsutvalget har en rekke medlemmer av Alna SV blitt medlemmer eller varamedlemmer til Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Tilsynsutvalget for Alna Nord og Grønlihytta DA, samt driftsstyrene ved flere skoler i bydelen.

Ta gjerne kontakt med våre representanter her dersom du har innspill eller synspunkt. Send din henvendelse til gruppeleder, så tar hun saken videre til rett representant.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter