open menu

Kontakt Alna SV

Styret i Alna SV

Alna SVs styre velges av medlemmene på årsmøtet. Styret har ansvaret for aktiviteten i lokallaget, og møtes jevnlig. Styremøtene er åpne for alle medlemmer i Alna SV. Heidrun Ullerud er lokallagsleder for styret 2020. Hun kan kontaktes på e-post.

Folkevalgte fra Alna SV

Alna SV har en gruppe i bydelsutvalget i Alna, som kan kontaktes om lokale saker. Tre av våre medlemmer sitter som vararepresentanter til bystyret. Dette er Assad Nasir, Attia Mirza Mehmood og Sulaksana Sivapatham.

Facebook-side

Alna SV har en Facebook-side, som vi inviterer medlemmer, sympatisører og alle andre interesserte til å følge. Her legger vi jevnlig ut informasjon om hva lokallaget mener eller driver med.

Facebook-gruppe

Alna SV har en egen Facebook-gruppe kalt Aktiv i Alna SV for medlemmer som ønsker å være mer eller mindre aktive. Gruppen er ikke åpen for absolutt alle, men du kan be om å få bli med. Siden brukes til å mobilisere til diverse aktiviteter, samt til å diskutere hva lokallaget skal gjøre eller mene.

Epostliste

Lokallaget har en enveis epostliste som brukes til å sende ut informasjon til medlemmer om ulike arrangementer og slikt. Dersom du er medlem, men ikke mottar eposter fra lokallaget, kontakt lokallagsleder.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter