open menu

Hva skjer?

Når det er valgkamp er Alna SV svært aktive, med en rekke stands og andre aktiviteter. Valgkamp er det fra midten av august til midten av september hvert oddetallsår (2019, 2021 og så videre).

Lokallaget har også en jevn aktivitet ellers. Rundt en gang i måneden har vi stands eller andre utadretta aktiviteter for å spre kunnskap om SVs politikk.

Flere ganger hvert halvår arrangerer vi også møter. Det kan være åpne møter hvor man kommer sammen for å høre foredrag om viktige tema, eller det kan være medlemsmøter hvor medlemmene av lokallaget inviteres til å være med og bestemme hva lokallaget skal mene om en sak.

Dersom du har lyst på info om planlagte aktiviterer den nærmeste tida framover, kontakt lokallagsleder.  På våre Facebook-sider vil det også komme fortløpende informasjon om hva som skjer, følg/lik disse sidene.

Vi kommer ikke til å legge ut detaljert informasjon her på nettsidene om hvert enkelt arrangement, av ressursgrunner.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter