open menu

Oslo skal være en bra by for alle som bor her

– Intervju med Oslos ordfører Marianne Borgen.
Å gi barn og ungdom en god og trygg oppvekst er det viktigste vi kan gjøre som samfunn, sier Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV i Oslo.

Å gi barn og ungdom en god og trygg oppvekst er det viktigste vi kan gjøre som samfunn, sier Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV i Oslo.

– Å redusere de økonomiske og sosiale forskjellene i Oslo er viktig for at byen skal være en bra by for alle. En grønn by med rein luft, og gode velferdstilbud til barn, ungdommer og eldre i Oslo – det er det jeg jobber for, sier Marianne Borgen.

Fattige familier i Oslo

Samtidig viser nye rapporter at forskjellene mellom de med god råd og de med dårligst råd øker i Norge, spesielt i Oslo. En rapport utarbeidet av SV, som kom ut i mai 2019, viste at nesten 20 000 barn vokser opp i fattige familier i Oslo. I tillegg er forskjellene store mellom ulike byeler – for eksempel er nettoformuen i bydel Vestre Aker nesten 200 ganger høyere enn i bydel Grünerløkka.

Hva tenker du om at de økonomiske forskjellene i Oslo øker?

– Det er veldig alvorlig for byen vår at det er så store forskjeller i levekårene til barna og ungdommene. Ulike familier sliter med å få endene til å møtes – betale regninger, sende barna på fritidsaktiviter, kjøpe inn sunn mat. Trangboddhet er også en utfordring i Oslo. At barnefattigdommen i Norge, og spesielt i Oslo øker, er noe som berører meg sterkt, og som vi politisk har et ansvar for å gjøre noe med. Det jobber vi med i Oslo.

– Det er svært utfordrende at den sittende regjeringen bidrar til å øke de økonomiske forskjellene. Det har de gjort ved å gi store skatteletter til de rike, og samtidig kutte i barnetillegg til uføre langtidssyke, i bostøtte og i arbeidsavklaringspenger.

Hva har byrådet i Oslo konkret gjort for å redusere forskjellene?

– Da SV kom inn i byrådet i Oslo var vi med på innføre eiendomsskatten på boliger verdt over 5 millioner kroner. Dette gav oss muligheten til å innføre gratis kjernetid på Aktivitetsskolen (AKS), først i noen bydeler, og fra 2019 for alle 1. klassingene i hele byen. Dette er en av de viktigste sosiale reformene vi har gjennomført i Oslo på mange tiår. På enkelte skoler har deltagelsen på AKS gått opp fra 33 prosent til nærmere 100 prosent! Jeg er veldig stolt av at vi har fått til dette. Vi jobber også for en bedre skole, og har styrket lærerbemanningen, spesielt i Groruddalen.

Mange har ikke råd til egen bolig

SV-rapporten viste også at det var svært vanskelig for folk med vanlige yrker, som sykepleier, å komme inn på boligmarkedet.

– Vi flyttet til en egen leilighet på Veitvet i Groruddalen da jeg var tre år gammel. Det var veldig viktig for familien min at vi fikk råd til egen bolig. I Oslo i dag er det alt for mange som aldri kommer seg inn på boligmarkedet, sier Marianne Borgen.

– SV ønsker å innføre en sosial boligpolitikk, en såkalt tredje boligsektor. Forslaget innebærer at det skal bygges 1000 alternative boliger gjennom et eget utbyggingsselskap. Dette for at mennesker uten høy inntekt eller formue skal få råd til å kjøpe eller leie gode boliger.

Frisk luft

– Vi er også nødt til å jobbe for at byen vår ikke skal være helseskadelig for små barn, astmatikere og eldre. Derfor er bedre luftkvalitet, grøntarealer og marka svært viktig for byen vår. SV vil derfor fortsette å øke avgangene med kollektivtrafikk i neste fireårsperiode. I denne fireårsperioden har antallet innbyggere som bor i områder med helseskadelig luft litt redusert på grunn av redusert biltrafikk. Vi skal kjempe for at luftforurensningen skal fortsette å bli mindre.

Å være ordfører

– Å blir ordfører i Oslo var en stor oppgave, og jeg har stor respekt for den tilliten jeg har fått. Gjennom jobben min møter jeg så utrolig mange fine folk med forskjellig bakgrunn, som engasjerer seg for nærmiljøet sitt. Men jeg møter også mennesker som sliter og som trenger en ekstra støtte for å klare hverdagen. Jeg vil fortsette å jobbe for at Oslo skal være en raus, trygg og inkluderende by, hvor bakgrunnen din ikke avgjør om du får være en del av samfunnet eller ikke.  

SV er i byråd sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, og går til valg på fortsatt samarbeid de neste fire årene.

Del dette