open menu

Vi mener

Akershus SVs hovedprioriteringer er miljø og rettferdighet. Vi vil bygge et bærekraftig og moderne samfunn og sikre at alle får like gode muligheter til å leve livet de ønsker.

Valget 2017

Vi går til valg med 10 lokale saker vi vil gjennomføre for oss som bor i Akershus før valget i 2021.

Ta kampen for et bedre Akershus.

Vi går til valg på SVs program, men vi går også til valg for Akershus og oss som bor her.

Vi vil ta kampen for Akershus og har valgt 10 ting vi skal gjennomføre for fylket vårt i kommende stortingsperiode.

10 saker for Akershus

  1. Planlegge bygging av bane via Ahus til Lillestrøm
  2. Etablere nytt campus for Høgskolen i Oslo og Akershus(HiOA) på Lillestrøm
  3. Sikre vern av ravinene med verneverdi
  4. Grønn transport på fjorden med flere el-hurtigbåter og flere stopp
  5. Fortsatt drift på Bærum sykehus
  6. Planlegge nytt krysningsspor for tog i Asker for flere togavganger og raskere tog
  7. Opprette Østmarka nasjonalpark
  8. Rent drikkevann i Gjersjøen. Stoppe forurensingen fra Alunskiferdeponiet
  9. Fortsatt drift på Ski sykehus, helst med fødetilbud
  10. Øke veksttilskuddet til kommunene så vi sikrer velferden i Akershus

Fylkestinget


På fylkestinget prioriterer Akershus SV kollektivtrafikk og utdanning. Vi arbeider for en kollektivrevolusjon i Akershus med billigere, bedre og flere busser, tog og båter. I utdanningsutvalget jobber vi for å gi lærerne friheten til å skape en bedre skole og for å styrke yrkesfagutdanningen som stadig nedprioriteres av de blå.

Les hele fylkestingsprogrammet for 2015-2019 her

Lokalt


Lokallagene i Akershus SV jobber for miljø og rettferdighet i kommunene. Medlemmene i lokallagene vedtar egne valgprogram for hver kommune. Kontakt ditt lokallag for å høre hva de lokale SVerne jobber for hos deg.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter