open menu

Representantskapet

Representantskapet er Akershus SVs høyeste organ mellom årsmøtene og styrer den politiske retningen til fylkespartiet

Alle lokallag har minst to representanter i representantskapet som har stemmerett. I tillegg har alle medlemmer tale- og forslagsrett i representantskapet.

 

Representantskapsmøter i 2018

20. november
Referat fra representantskapet 20.11.2018

20. september
Sakspapirer til representantskapet 20.09.2018

7. juni
Referat fra representantskapet 07.06.2018

12. april
Referat fra representantskapet 12.04.2018

 

Representantskapsmøter i 2017

11. mai
Referat fra representantskapet 11.05.2017

9. mars
Referat fra representantskapet 09.03.2017

 

Representantskapsmøter i 2016

10. november
Referat fra representantskapet 10.11.2016

6. september
Referat fra representantskapet 06.09.2016

12. mai
Referat fra representantskapet 12.05.2016

17. mars
Referat representantskap 17.03.2016
Uttalelse – Kommunereformen en en trussel mot lokaldemokratiet i Akershus

 

Representantskapsmøter i 2015

25. november
Innkalling representantskap 25.11.2015

23. september
Sakspapirer representantskap 23.09.2015

28. mai
Referat representatnskap 28.05.2015

2. mars
Referat representatnskap 2.03.15

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter