open menu

Innstilling på fylkesstyre i Viken SV

Valgkomiteen har nå lagt fram sin innstilling på nytt styre for Viken SV. Rannveig Kvifte Andresen (Akershus) er innstilt som leder, med Heidi Larsen (Østfold) og Erlend Ødegard Kåsereff (Buskerud) som nestledere.

Akershus SV, Buskerud SV og Østfold SV slår seg sammen til Viken SV på årsmøte 9.-10-februar. Se mer om årsmøtet her.

Valgkomiteen har nå lagt fram sin innstilling på hvem som skal utgjøre det aller første styret i Viken SV.

 

Valgkomiteens arbeid:

Valgkomiteen har avholdt i alt 8 møter, og intervjuet i alt 14 kandidater.

Valgkomiteen har i tillegg til hensynene i komiteens mandat, vektlagt en god blanding av fornyelse og erfaring. Komiteen har vurdert at det i en krevende prosess med sammenslåing av tre fylkeslag, er avgjørende med kandidater med bred organisatorisk og politisk erfaring. Det er også vektlagt at kandidatene utfyller hverandre med tanke på organisatoriske og politiske interessefelt.

Valgkomiteen er særlig fornøyd med ledertrioen som vi foreslår til Viken SV. Her har vi både tung organisatorisk og politisk erfaring med Rannveig Kvifte Andresen. Vi har fått med tung erfaring fra fagbevegelsen med Heidi Larsen, og vi har med miljø og ungdommen med Erlend Ødegård Kåsereff.

Komiteen er derfor glad for at Rannveig Kvifte Andresen har takket ja til å bli innstilt som ny fylkesleder i Viken SV. Kvifte Andresen har bred organisasjonserfaring gjennom flere tiår med tillitsverv både utenfor og i partiet i SU og SV, og har også lang politisk og parlamentarisk erfaring fra kommunestyre og som møtende vara på Stortinget i en to års periode. Andresen var leder i Akershus SV fra 2010-2017. Hun jobber som daglig leder i DIXI ressurssenter mot voldtekt.

Som den ene av to nestledere innstiller komiteen på Erlend Ødegard Kåsereff. Han har sin unge alder til tross allerede rukket å opparbeide seg erfaring med ulike verv i Natur og Ungdom, SU og SV både lokalt og nasjonalt. Ødegård Kåsereff jobber som regionssekretær for Natur og Ungdom.

Som den andre av to nestledere innstiller komiteen på Heidi Larsen. Larsen har lang organisasjonserfaring fra SV både lokalt og nasjonalt i landsstyret og sentralstyret. Hun har også lang erfaring fra fagbevegelsen og har jobbet for LO i Trondheim, og har parlamentarisk erfaring fra bystyret i Trondheim. Larsen var organisatorisk nestleder for Østfold SV fra 2015-2019.

Som AU-medlemmer innstiller komiteen på Anders Ekeland og Kathy Lie. Ekeland har lang organisatorisk, polisk og parlamentarisk erfaring som kommunestyrerepresentant i Bærum gjennom 12 år. Han gikk fra Rødt til SV i 2003. Han var leder i Akershus SV fra 2017-2019. Lie har vært aktiv i SV fra 2009, og har hatt ulike verv både lokalt og regionalt som leder i Lier SV siden 2010 og medlem i av fylkesstyret i Buskerud SV i to perioder. Lie jobber som hovedtillitsvalgt på Drammen sykehus.

Komiteens innstilling er enstemmig.

 

Valgkomiteens innstilling til fylkesstyre i Viken SV:

Arbeidsutvalg:

Leder: Rannveig Kvifte Andresen (51), Akershus/Folloregionen (2 år)

Nestleder: Erlend Ødegård Kåsereff (19), Buskerud/Ringerike (1 år)

Nestleder: Heidi Larsen (60), Østfold/Nedre Glomma (2 år)

AU-medlem: Anders Ekeland (63), Akershus/Vestregionen (1 år)

AU-medlem: Kathy Lie (54), Buskerud/Drammensregionen (2 år)

 

Fylkesstyremedlemmer:

Mahmod Ahmad (39), Akershus/Romerike (1 år)

Rune Kjeldsen (63), Buskerud/Drammensregionen (2 år)

Asbjørn Grønland (59), Østfold/Indre Østfold (1 år)

Claudia Behrens (52), Akershus/Folloregionen (2 år)

Lill Harriet Johansen (39), Østfold/Mosseregionen (1 år)

Stine Høivik (46), Akershus/Vestregionen (2 år)

Frode Åkenes-Johnsen (57), Akershus/Romerike (1 år)

SU-representant

 

Valgkomiteens innstilling til landsstyrerepresentanter:

Akershus: Rannveig Kvifte Andresen. Vara: Anders Ekeland

Buskerud: Erlend Ødegård Kåsereff. Vara: Kathy Lie

Østfold: Heidi Larsen. Vara: Asbjørn Grønland

 

Valgkomiteen til årsmøtet i Viken SV 2019 har bestått av:

Janne Grøttumsbråten, Akershus SV (leder)

Gjermund Skaar, Akershus SV

Anders Nordmo, Buskerud SV

Elin Tangen, Buskerud SV

Monica Glad, Østfold SV

Terje Turøy, Østfold SV

Guro Sletner, SU-representant Akershus

Anna Victoria Fredriksen, SU-representant Buskerud

 

Valgkomiteens mandat:

Valgkomiteen skal legge fram innstilling på nytt fylkesstyre, utvalgsledere, landsstyremedlemmer, revisorer, valgkomite for årsmøtet 2020 og landsmøterepresentasjon for landsmøtet i 2019.

Komiteen skal sikre en god og bred prosess, og sørge for at alle de tre fylkeslagene i Akershus, Buskerud og Østfold, ivaretas med tanke på representasjon.

Det skal velges (i henhold til innstilling til nye vedtekter):

 • 13 fylkesstyremedlemmer inkludert en SU-representant, hvor av en leder og to nestledere (fra de fylkene som ikke har ledervervet)
 • Valgkomite
 • Landsstyremedlemmer og varaer
 • Landsmøterepresentasjon
 • Valgkomite
 • 2 revisorer og vararevisor

Valgkomiteen skal ta hensyn til:

 • Innspill fra lokallag
 • Kjønnsbalanse
 • Minoritetsrepresentasjon
 • Geografisk spredning
 • Alder

 

Del dette