open menu

Fylkesårsmøte 27.–28. februar

Agder SVs fylkesårsmøte ble avholdt digitalt 27.–28. februar 2021.

Her finner du vedtakene som ble gjort av fylkesårsmøtet:

————————————————————————————————————

Praktisk informasjon om pålogging sendes alle lokallag og de påmeldte delegatene.

Tidsrammen for møtet er kl. 09:30–16:00 på lørdagen og 09:30–15:00 på søndagen. Etter hvert som møtet nærmer seg, vil sakspapirer fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Møtet gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom og GoPlenum. Alle medlemmer kan delta i møtet i Zoom, men kun innmeldte delegater blir registrert i GoPlenum som brukes til å votere og behandle saker underveis i møtet.

Klikk her for å delta i møtet på Zoom!

Lenken over virker kun i tidsrommet møtet er aktivt. Det arrangeres i tillegg to testmøter for delegater, for å bli kjent med GoPlenum og lære hvordan man fremmer forslag, voterer, tegner seg til talerlista, osv. Testmøtene er tirsdag 23. februar og onsdag 24. februar kl. 18, det anbefales at alle delegater deltar på ett av disse møtene. Lenke til møtene er sendt ut til medlemmene og sendes til de innmeldte delegatene. Om du ikke har fått, send en e-post til agder@sv.no.

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ FYLKESÅRSMØTET:

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Beretninger

Sak 3 – Regnskap

Sak 4 – Uttalelser

Sak 5 – Arbeidsplan

Sak 6 – Budsjett

Sak 7 – Valg

TRYKK HER FOR Å FREMME ENDRINGSFORSLAG TIL ÅRSMØTESAKENE

Her kan du se forslag som er fremmet via skjemaet

VIKTIGE FRISTER:

30. januar: Frist for å fremme forlag til endring av gjeldende vedtekter.

Det ble ikke fremmet forslag til vedtektsendringer før fristen, vedtektene blir dermed stående som de er: Gjeldende vedtekter med linjenummer

13. februar:  Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Unntatt fra denne fristen er uttalelser. Vi ber om at forslag til uttalelser sendes inn minst to dager før møtet, men vil akseptere uttalelser som fremmes inntil kl. 10 møtedagen dersom de omhandler særlig dagsaktuelle tema. Saker og uttalelser sendes til agder@sv.no.

15. februar: Frist for å sende inn endringsforslag, dersom fylkesstyret skal rekke å innstille på dem. Selv om endringsforslag (unntatt til vedtekter) kan fremmes helt frem til strek settes på årsmøtet, ber vi om at dere leser gjennom dokumentene og fremmer endringsforslag så tidlig som mulig. Da kan fylkesstyret rekke å innstille på forslagene, de andre delegatene kan rekke å ta stilling til hva de synes om de innkomne forslagene, redaksjonskomiteen vil få gjort en bedre jobb under møtet, og vi vil generelt ende opp med bedre og mer gjennomarbeidede vedtak.

Senest 19. februar: Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstilling sendes ut til lokallagene.

Senest 21. februar: Delegater fra lokallagene og Agder SU må meldes på med navn, e-postadresse og mobilnummer på hver delegat. Fyll ut dette skjemaet og send på mail til agder@sv.no.

Del dette