open menu

Kvinner på topp for SV

Agder ligger etter på likestilling. SV svarer med kvinnelig toppkandidat til Stortinget både i Aust-Agder og Vest-Agder, med Mirell Høyer-Berntsen og Solveig Skaugvoll Foss på topp på hver sin liste.

Det ble klart da Agder SV avholdt digitalt nominasjonsmøte lørdag 14. november. Der ble det lite dramatikk, og nominasjonskomiteens forslag til valglister ble vedtatt. Aller øverst på listene i de to valgkretsene havnet Mirell Høyer-Berntsen fra Arendal og Solveig Skaugvoll Foss fra Lyngdal.

1. kandidat i Aust-Agder: Mirell Høyer Bertsen (40), Arendal

– Jeg har en ambisjon om å markere meg som en av landets tydeligste politikere på miljø og grønne arbeidsplasser, sier Høyer-Berntsen.

Høyer-Berntsen har siden 2019 vært gruppeleder for SV i fylkestinget, og vært et friskt pust i politikken i Agder med sitt sterke engasjement for rettferdighet, arbeidslivspolitikk og miljøsak.

– Vi må redusere utslippene, redusere forskjellene mellom folk og for å få det til må vi ha en ny regjering. Den vi har nå funker rett og slett ikke, sier hun.

Høyer-Berntsen er utdannet innen juss, økonomi og ledelse. Men veien dit var heller ikke tradisjonell. Utdannelsen ble tatt i godt voksen alder etter at hun skrev seg ut fra videregående i tredje klasse. For hun er absolutt ikke fra noen akademikerfamilie, hun er datter av to generasjoner med renholdere og industriarbeidere. Noe hun er veldig stolt av.

– Mamma har alltid vært mitt store forbilde, hun er en av de sterkeste kvinnene jeg vet om. Mamma var selv datter av en renholder og husholderske, og de har begge alltid båret med seg en enorm stolthet og glede over jobben sin.

1. kandidat i Vest-Agder: Solveig Skaugvoll Foss (23), Lyngdal

– Det er veldig stas å bli valgt øverst på Stortingslista, og jeg gleder meg til å drive valgkamp, sier Foss.

Tross sin unge alder har hun allerede erfaring fra Stortinget, da hun i fjor vikarierte for Kari Elisabeth Kaski i finanskomiteen og som partiets finanspolitiske talsperson. Da ledet hun også arbeidet med SVs alternative statsbudsjett.

Engasjementet for rettferdighet og miljø har hun hatt med seg siden svært ung alder, og allerede som 14-åring tok hun initiativ til å starte opp Farsund og Lyngdal SU.

– Det er uaktuelt for meg å sitte å se på at miljøet raseres, tjenester raseres og at forskjellene i makt og rikdom øker. Vi bør ha mye større ambisjoner for landsdelen vår enn dagens sørlandsbenk har, mener hun.

Øvrige kandidater:

2. kandidat Aust-Agder, Espen Lia (48): Lærer, Lillesand

Hjertesaker:

 • Utvide demokratisk deltakelse ved å skape nye fora og bedre muligheter for å være med. Vi skal møte hverandre i byen, og bygge fellesskap i mangfoldet
 • kampen mot vindkraft og for vern av natur lokalt. Samtidig, må vi bli flinkere til å peke på løsninger: Vi skal ha høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling og å fremme grønt tankesett og nytenking i næringer, kommune og blant oss innbyggere.
 • Vi må bekjempe ulikhet og alle former for rasisme og diskriminering. Jeg vil holde fast ved det grunnleggende menneskesynet om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk, sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har.  Ulikhet bryter ned fellesskapet og tilliten mellom oss, lokalt og globalt.

2. kandidat Vest-Agder, Robin Hansson (28): Fornybar energi ingeniør, Kristiansand

Hjertesaker:

 • Grønn omstilling, jeg vil kjempe for å løse klimakrisa og skape fremtidens arbeidsplasser.
 • Et rettferdig samfunn, jeg vil kjempe for små forskjeller mellom folk. Bygge et samfunn på tillit og solidaritet. 
 • Internasjonal solidaritet, jeg vil kjempe mot fattigdom, økonomisk imperialisme og for demokratibygging på tvers av landegrenser.

3. kandidat Aust-Agder, Amina Bitar (37): Sosionom, Arendal

Hjertesaker:

 • Et samfunn der mangfold og inkludering er normen i alle ledd
 • Sikre rettferdig fordeling
 • Gode oppvekstvilkår for barn og unge

3. kandidat Vest-Agder, Anija Wormsen (52): Kulturskolerektor, Farsund

Hjertesaker:

 • Klimavennlig utvikling på Agder og flere grønne arbeidsplasser i hele fylket
 • Varierte og gode utdanningsmuligheter i hele fylket
 • Et mer likestilt og inkluderende Agder

4. kandidat Aust-Agder, Helge Thorbjørnsen (61): Yrkesseksjonsleder i Fargorbundet, Froland

Hjertesaker:

 • Arbeidet mot sosial dumping og nasjonal kontroll på arbeidslivspolitikken
 • Offentlige tjenester drives best i egenregi, velferd skal ikke være butikk
 • En rettferdig klimapolitikk som også tar hensyn til naturmangfold

4. kandidat Vest-Agder, Jason Alexander Kannemeyer (34): Vekter og hovedtillitsvalgt, Vennesla

Hjertesaker:

 • Redusere forskjellene
 • Styrke retten til fulltid i arbeidslivet
 • Jobbe for mer miljøvennlig industri

5. kandidat Aust-Agder, Inger Margrethe Stoveland (47): Leder senter for ung kunst og kultur ved UiA, Lillesand

Hjertesaker:

 • Vilkårene for kunst og kultur – det er pulsen på samfunnet og kreativiteten vi trenger for å gjøre verden til et bedre sted
 • Oppvekst med fokus på trygghet og individtilpasset opplæring
 • Naturvern – vi kan ikke drive godt miljøvernarbeid uten at vi tar vare på artsmangfold og nærnatur

5. kandidat Vest-Agder, Sølvi Gjerdal Thomassen (63), Rådgiver i Fagforbundet, Lindesnes

Hjertesaker:

 • Et varmere samfunn
 • Sterk offentlig sektor for å gi et godt velferdssamfunn
 • Nei til privatisering av helsetjenester

6.–10. kandidat Aust-Agder:

 • 6. Marius Valsvik Berg (20), Arendal
 • 7. Anne Gurine Hegnar (66), Grimstad
 • 8. Ørjan Sollie (35), Froland
 • 9. Monica Pedersen (43), Evje og Hornnes
 • 10. Stein Ørnhøi (85), Tvedestrand

6.–12. kandidat Vest-Agder:

 • 6. Andreas Landmark (23), Kristiansand
 • 7. Monica Celine Jakobsen (19), Farsund
 • 8. Steinar Dyrli (67), Flekkefjord
 • 9. Rasha Abdallah (36), Kristiansand
 • 10. Harald Hageland (58), Kristiansand
 • 11. Brit Mjåland (64), Lindesnes
 • 12. Alf Holmelid (72), Kristiansand

Del dette