open menu

Ådne Naper – Telemark

Hvem er Ådne Naper?

Jeg er 32 år gammel og kommer fra Skien, og er nå førstekandidat for SV i Telemark. Jeg kommer fra en vakker plass som heter Kleiva, og her har jeg bosatt meg igjen etter flere år i Trondheim og Oslo.

Jeg er utdannet i fredsforskning og statsvitenskap, men jeg er alltid nøye på å understreke at jeg har hentet langt mer realpolitisk erfaring fra yrker innen matfag, servering og service. Og ikke minst som «generell vikar».

Til daglig er jeg fylkespolitiker i Telemark, hvor jeg arbeider tett på kompetansefeltet, med videregående skole og fagopplæring som de fremste oppgavene. Og kanskje er ungdommens framtid i arbeidslivet og boligmarkedet det politiske feltet som opptar meg mest.

Hva er dine hjertesaker?

Mine hjertesaker er sosial og økonomisk utjevning, fagopplæring og bekjempelse av sosial dumping.

Hva er de tre viktigste sakene i Telemark?

De tre viktigste sakene for Telemark er industriell omstilling, utbygging av infrastruktur og utviklingen av små- og mellomstore byer. Derfor vil jeg jobbe for karbonfangstanlegg til Grenland, lyntog over Haukeli og en strategi for utvinning av REE-metaller i midt-Telemark. Grenlandsområdet samt Notodden og Kragerø har særegne utfordringer som byområder, og byutviklingen av slike steder er en viktig motvekt til sentraliseringen i landet.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Det er avstandsfølelsen mellom befolkning og beslutningstakere, menneske og system. Dette gir vind i seilene til populisme og faktafornektelse. Her står omfordeling av penger og makt som helt sentralt botemiddel.

Hva er dine løsninger?

Dette løser vi ved å organisere arbeidslivet slik at vi sikrer arbeidstakerne makt og eierskapsfølelse til arbeidsplassen. Dette løser vi ved å omfordele over skatt og universelle velferdsordninger, bedre vilkårene for de som har minst og skattelegge de som har mest. Og vi løser det ved offentlig innsats i byutvikling, og vi løser det ved å erstatte reformer innen sykehus og jernbane med folkevalgt styring og fellesskapseie.
 
 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter