open menu

På tide å styrke kommunens økonomi

Dag H. Nestegard – SV

Pressemelding per 11.12.2019

Dagens høyreregjering gjør stadig mer for å svekke økonomien til landets kommuner. Rammene for frie inntekter fra stat til kommune i statsbudsjettet for neste år er rekordstramme. De har faktisk vi ikke vært så stramme siden Erna Solberg var kommunalminister i Bondevik-regjeringen for snart 15 år siden, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Denne utviklingen er et paradoks i en tid der oljefondet har passert svimlende 10.000 milliarder kroner. Den norske stat er styrtrik mens kommunene lider.

Når Solberg-regjeringen ikke vil ta ansvar for en forsvarlig kommuneøkonomi får vi andre gjøre det. SV vil innføre eiendomsskatt i Ås for å sikre felleskapet, og friskmelde økonomien lokalt. Eiendomsskatt er forøvrig en normal skatt i dette landet. Det store flertallet av norske kommuner har innført denne skatten i en eller annen form.

En 500-lapp i måneden
Mange spør hva en slik skatt vil bety for den enkelte huseier. Diskusjonen gikk tidvis høyt gjennom valgkampen, og partiene har ulikt syn. Vi vil her forsøke oss på et svar slik SV ser på saken. Dersom man eier en bolig som er verdt seks millioner, og legger til grunn et bunnfradrag på 1,5 millioner, vil det månedlige bidraget til en slik kommunal dugnad utgjøre ca. 500 kroner per huseier. I sum vil dette styrke kommunens inntekter med 30 millioner kroner årlig, noe som vil få det totale budsjettet i balanse med god margin.

Når bunnfradraget settes til 1,5 millioner betyr det at eiendommer med slik verdi slipper å betale skatt. Det betyr også at de første 1,5 millionene av en hvilken som helst eiendom, ikke skal skattes av. Bare resten av boligens verdi.

Modellen kan selvfølgelig justeres både opp og ned. Prinsippet ligger likevel fast. Ås SV har i budsjettforhandlingene med 7-er plattformen denne høsten argumentert for rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt. For SV er det ansvarlig politikk.

Dag H. Nestegard, Ås SV.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter