open menu

Om Ås SV

Ås SV er et av de største lokallagene i Akershus. Vi tar kampen for mangfold, rettferdighet og miljø – vi bryr oss der andre tier. Vi kjemper for verdens beste kommune med muligheter og rom for alle, et sted der det er trygt å vokse opp og leve, og der vi sammen lager gode løsninger!

Ås SV er partiet som løfter de viktige sakene og lytter til innbyggerne. Vi vil gjøre Ås enda bedre.

Ta kontakt på aas@sv.no – vi setter pris på alle innspill eller spørsmål.

Kommunestyregruppa til Ås SV 2019 – 2023:

 • Dag H. Nestegard (gruppeleder)
 • Kristine Lien Skog
 • Hege Opedal

Råd og Utvalg 2019 – 2023:

Styret i Ås SV 2021: 

 • Leder: Kjersti Bakkebø Fjellstad
 • Nestleder: Tuva Todnem Lund
 • Kasserer: Knut Merox Iversen
 • Styremedlem: Ludvig Claesson
 • Styremedlem: Halvor Ekeland
 • Styremedlem: Frode Gundersen
 • SU representant: Live Solhaug
 • Vara: Kristine Lien Skog
 • Vara: Frank-Robin Gullesen

Under er linker til valgprogrammet vårt:

Kortversjon endelig versjon

langversjon 12 sider 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter